Sökväg

Mer insyn i EU:s lagstiftningsarbete - 23/06/2008

Man och kvinna som bär på mappar

Den 23 juni öppnas en databas för organisationer som vill påverka utformningen av EU:s verksamhet.

Varje dag tar tusentals företrädare för alla möjliga organ – icke-statliga organisationer, företag, advokatbyråer, fackföreningar, m.m. – kontakt med EU-kommissionen, som är den enda EU-institution som får föreslå nya EU-lagar.

Dessa personer arbetar för att få EU:s beslutsfattare att ta hänsyn till organisationernas intressen, bland annat genom att skriva och skicka ut brev, information och uttalanden och genom att organisera evenemang.

Lobbyverksamheten är en viktig del av det demokratiska systemet och ser till att beslutsfattarna är medvetna om hur deras beslut påverkar olika befolkningsgrupper.EU:s nya register över intresseorganisationer ska ge ökad insyn och välkomnas av de flesta organisationer.

Registreringen är frivillig. De organisationer som vill synas i registret måste redogöra för vem de är, vad de vill och vilka politikområden de är intresserade av.De måste också redogöra för hur de finansieras, så att alla får inblick i vem som ligger bakom lobbyverksamheten.All information i registret är offentlig.

För att kunna registrera sig måste organisationerna dessutom förbinda sig att följa en uppförandekod som reglerar deras kontakter med EU-kommissionen.Koden ser till att alla lobbyister följer samma regler och att de granskas, bevakas och sanktioneras på samma sätt.Registreringen är inte förenad med förmåner. Det enda som utlovas är ett mejl där kommissionen informerar om sina offentliga samråd.

Registret införs inom ramen för det europeiska öppenhetsinitiativet, som ska öka EU:s ansvarighet inför allmänheten och bland annat öka kunskapen om vad EU-budgeten används till.Förhoppningen är att man i framtiden ska kunna erbjuda ett gemensamt register tillsammans med Europaparlamentet och EU:s ministerråd.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar