Navigacijska pot

Več preglednosti pri odločanju v EU - 23/06/2008

Moški in ženska z mapami dokumentov

Od 23. junija dalje se bodo vse organizacije, ki si prizadevajo vplivati na oblikovanje politik EU, lahko vpisale v poseben register.

Zaposleni pri Evropski komisiji, ki kot edina institucija EU lahko pripravlja predloge evropske zakonodaje, so vsak dan v stiku s številnimi zastopniki različnih organizacij, kot so nevladne organizacije, zasebna podjetja, odvetniške pisarne in sindikati.

Ti zastopniki posebnih interesov svojih strank pripravljajo in pošiljajo dopise in dokumentacijo ter organizirajo dogodke.

Te dejavnosti, t.i. lobiranje, so pomemben del demokracije in zagotavljajo, da se pripravljavci politik zavedajo posledic svojih odločitev na različne segmente družbe.Novi evropski register zastopnikov interesov, ki so ga pozdravile tudi same organizacije, naj bi na to področje prinesel več preglednosti.

Vpis v register je popolnoma prostovoljen. Tiste organizacije, ki se bodo za to odločile, bodo morale razkriti svoje podatke, cilje in področja politik, na katerih delujejo. Organizacije bodo morale tudi objaviti vire financiranja in tako razkriti, čigave interese dejansko zastopajo.Vse navedene informacije bodo javne.

Organizacije, ki se bodo odločile za vpis v register, bodo morale podpisati tudi kodeks ravnanja pri sodelovanju z zaposlenimi pri Evropski komisiji.Kodeks naj bi zagotovil, da bodo vsi lobisti upoštevali enaka pravila in da se bodo za vse uporabljali enaki neodvisni pregledi, postopki ugotavljanja kršitev in morebitne kazni.Vpis v register sicer ne prinaša posebnih prednosti za organizacije razen samodejnih obvestil o javnih posvetovanjih Evropske komisije.

Register je del evropske pobude za preglednost, s katero želi Komisija povečati odgovornost in preglednost, vključno z informacijami o porabi sredstev EU.V prihodnosti naj bi register zajemal tudi zastopnike interesov, ki delujejo pri Evropskem parlamentu in Svetu ministrov.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave