Ścieżka nawigacji

Więcej przejrzystości w procesie stanowienia prawa UE - 23/06/2008

Kobieta i mężczyzna niosący segregatory

23 czerwca uruchomiono rejestr, do którego mogą wpisywać się podmioty pragnące wywierać wpływ na kształtowanie unijnej polityki.

Każdego dnia z pracownikami Komisji Europejskiej – jedynej instytucji UE uprawnionej do przedstawiania propozycji nowych przepisów prawnych – kontaktują się tysiące przedstawicieli różnych grup interesu, takich jak organizacje pozarządowe, prywatne spółki, kancelarie prawne i związki zawodowe.

Działania organizacji zaangażowanych w działalność lobbystyczną przy instytucjach UE obejmują m.in. przygotowywanie i rozsyłanie pism, materiałów informacyjnych lub dokumentów przedstawiających określone stanowisko oraz organizację imprez.

Tego typu działalność lobbystyczna stanowi ważną część ustroju demokratycznego i gwarantuje, że decydenci polityczni są poinformowani o tym, w jaki sposób ich decyzje wpływają na poszczególne grupy społeczeństwa. Nowy rejestr grup interesu – który spotkał się z szerokim poparciem samych organizacji lobbystycznych – ma na celu zwiększenie przejrzystości działań.

Rejestracja odbywa się na zasadzie dobrowolnej, a organizacje, które wpiszą się do rejestru, będą musiały podać, kogo reprezentują, jakie są ich cele i zadania oraz którymi obszarami polityki są szczególnie zainteresowane. Zgłaszający zostaną również poproszeni o podanie źródeł finansowania po to, aby wiadomo było, kto wspiera ich działalność. Wszystkie wprowadzone do rejestru informacje będą publicznie dostępne.

Podmioty, które chcą wpisać się do rejestru, muszą przyjąć kodeks postępowania regulujący ich stosunki z pracownikami Komisji. Jego postanowienia gwarantują, że wszystkie grupy interesu stosują te same zasady i są objęte takim samym niezależnym nadzorem, tymi samymi procedurami oraz sankcjami. Z rejestracji nie wynikają żadne przywileje oprócz możliwości otrzymywania informacji pocztą elektroniczną o organizowanych przez Komisję konsultacjach społecznych.

Rejestr utworzono w ramach europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości – mającej zwiększyć odpowiedzialność instytucji europejskich i lepiej informować społeczeństwo na temat tego, na co przeznacza się środki z budżetu UE. W przyszłości planuje się rozszerzyć zakres rejestru na Parlament Europejski i Radę UE.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki