Navigācijas ceļš

Pārredzamāks ES likumdošanas process - 23/06/2008

Vīrietis un sieviete ar mapēm

No 23. jūnija var reģistrēties katalogā, kas domāts iestādēm, kuras mēģina ietekmēt ES politikas veidošanu.

Tūkstošiem interešu pārstāvju no visdažādākajām organizācijām, piemēram, NVO, privātiem uzņēmumiem, juristu birojiem un arodbiedrībām, ik dienas saskaras ar personālu Eiropas Komisijā — vienīgajā ES institūcijā, kas var ierosināt jaunus Eiropas tiesību aktus.

Pārstāvēt savas organizācijas intereses ES likumdošanas institūcijās nozīmē arī sagatavot un izplatīt vēstules, informācijas vai nostājas dokumentus, kā arī organizēt pasākumus.

Šādas interešu pārstāvības darbības ir svarīgas demokrātiskā sistēmā un nodrošina politikas veidotāju informētību par viņu lēmumu ietekmi uz dažādām iedzīvotāju grupām. Jauno Eiropas Interešu pārstāvju reģistru, ko atzinīgi novērtējušas pašas organizācijas, izveidoja ar mērķi panākt lielāku pārredzamību šajā jomā.

Reģistrēšanās nav obligāta, bet tām organizācijām, kas izvēlēsies reģistrēties, vajadzēs paziņot savu nosaukumu, mērķus un tās politikas jomas, par kurām tām ir interese. Reģistrantus arī aicinās sniegt informāciju par saviem finansējuma avotiem, lai būtu skaidrs, kā vārdā īsteno attiecīgās interešu pārstāvības darbības. Visa reģistrā ievadītā informācija būs publiski pieejama.

Tiem, kuri vēlas, lai tos iekļautu reģistrā, ir jāparaksta ētikas kodekss, kas regulē viņu attiecības ar Komisijas darbiniekiem.  Tādējādi visi interešu pārstāvji ievēros vienu un to pašu kodeksu, un uz visiem attieksies viens un tas pats neatkarīgais vērtējums, noteikumu izpildes procedūras un sodi. Reģistrēšanās nesniedz nekādas priekšrocības, izņemot e-pasta paziņojumus par sabiedriskajām apspriešanām, kuras sākusi Eiropas Komisija.

Reģistru izveidoja atbilstoši Eiropas pārredzamības iniciatīvai, kuras mērķis bija nodrošināt lielāku atbildību, kā arī izpratni par to, kā izmanto ES budžetu. Nākotnē plānots reģistru paplašināt, lai aptvertu Eiropas Parlamentu un Ministru Padomi.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites