Navigointipolku

Avoimuutta lobbaukseen - 23/06/2008

Mies ja nainen kantavat kansioita

Komissio on 23.6. perustanut rekisterin organisaatioille, jotka pyrkivät valvomaan etujaan EU-politiikan suunnittelussa.

Euroopan komissio on ainoa EU-elin, jolla on oikeus tehdä ehdotuksia uusiksi EU-säädöksiksi. Monet tahot pyrkivät ajamaan etujaan säädösten valmisteluvaiheessa. Komission virkamiehet saavatkin päivittäin tuhansilta erilaisten organisaatioiden  – kansalaisjärjestöjen, yksityisyritysten, lakiasiaintoimistojen, ammattiliittojen jne. –  edustajilta kirjeitä, tiedotteita, kannanottoja tai tietoja järjestettävistä tilaisuuksista.

Edunvalvonta eli lobbaus on olennainen osa demokraattista järjestelmää. Sen ansiosta politiikan suunnittelijat pystyvät arvioimaan, miten heidän päätöksensä mahdollisesti vaikuttaisivat yhteiskunnan ja väestön eri osiin. Uuden edunvalvojien rekisterin tarkoituksena on lisätä edunvalvonnan avoimuutta. Myös edunvalvojat itse pitävät rekisteriä tervetulleena uudistuksena.

Rekisteröityminen on täysin vapaaehtoista. Edunvalvojilta pyydetään tietoja heidän edustamastaan organisaatiosta, sen tavoitteista ja toiminta-aloista.Rekisteröinnin yhteydessä pyydetään myös tietoja siitä, mistä organisaatio saa rahoituksensa, jotta edunvalvonnan taustalla vaikuttavat toimijat käyvät selville. Kaikki rekisterin tiedot ovat julkisia.

Rekisteröityessään edunvalvojien on allekirjoitettava menettelysäännöt, jotka ohjaavat heidän kanssakäymistään komission virkamiesten kanssa.Näin varmistetaan, että kaikki edunvalvojat noudattavat samoja sääntöjä ja että heihin sovelletaan samoja riippumattomia valvonta- ja täytäntöönpanomenettelyjä ja seuraamuksia. Rekisteröinnistä ei koidu edunvalvojille muita etuja kuin sähköpostiviestipalvelu, jolla tiedotetaan komission julkisista kuulemisista.

Rekisterin taustalla on Euroopan avoimuusaloite, jonka tavoitteena on parantaa EU:n vastuunjaon selkeyttä ja mm. jakaa tietoa siitä, miten EU-varoja käytetään.Tavoitteena on tulevaisuudessa saada myös Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto yhteiseen rekisteriin.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä