Navigatsioonitee

ELi õigusloome muutub läbipaistvamaks - 23/06/2008

Mees ja naine kannavad toimikuid

23. juunil avati register, kus saavad end registreerida organisatsioonid, kellel on huvi rääkida kaasa ELi poliitika kujundamisel.

Tuhanded valitsusväliste organisatsioonide, eraettevõtete, õigusbüroode ja ametiühingute esindajad puutuvad iga päev kokku Euroopa Komisjoniga, mis on ainus ELi õigusaktide ettepanekuid koostav institutsioon.

Oma organisatsiooni konkreetsete huvide kaitsmiseks koostavad ja saadavad nimetatud esindajad kirju, esitavad teavet või seisukohti ning korraldavad üritusi.

Lobitöö on oluline demokraatia osa. Selle tööga tagatakse, et poliitikud oleksid teadlikud nende tehtavate otsuste toimest erinevatele elanikkonna gruppidele. Uue huvide esindajate registri eesmärk on luua rohkem läbipaistvust. Huvide esindajate endi hulgas leidis register laialdast heakskiitu.

Registreerumine on vabatahtlik. Organisatsioonid, kes end kirja panevad, peavad esitama oma nime ja eesmärgid ning neile huvi pakkuvad poliitikavaldkonnad. Registreeruvatel organisatsioonidel palutakse ka esitada teavet oma rahastamisallikate kohta, et oleks avalikult teada, kes asjaomaste huvide esindamise taga seisab. Kogu sisestatav teave kuulub avaldamisele üldsusele.

Registreeruda soovijad peavad nõustuma komisjoni ametnikega suhtlemist reguleeriva käitumisjuhendi tingimustega. Asjaomaste eeskirjadega tagatakse, et kõik huvide esindajad järgivad ühesuguseid reegleid ning nad allutatakse ühesugusele sõltumatule kontrollile ja täitemenetlusele ning samadele sanktsioonidele. Registreerumisega ei kaasne privileege, välja arvatud võimalus saada e-posti vahendusel teate komisjoni mõne avaliku konsultatsiooni käivitamisest.

Register on osa Euroopa läbipaistvuse algatusest ning sellega soovitakse suurendada usaldusväärsust ja samuti teadlikkust ELi eelarvevahendite kasutamisest. Loodetavasti laieneb register tulevikus ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu juures tegutsevatele huvide esindajatele.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad