Διαδρομή πλοήγησης

Μεγαλύτερη διαφάνεια στο νομοθετικό έργο της ΕΕ - 23/06/2008

Υπάλληλοι μεταφέρουν φακέλους

Στις 23 Ιουνίου αρχίζουν οι εγγραφές στο μητρώο των οργανισμών που επιδιώκουν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ.

Χιλιάδες εκπρόσωποι διαφόρων φορέων, μεταξύ των οποίων ΜΚΟ, ιδιωτικές επιχειρήσεις, δικηγορικές εταιρείες και συνδικαλιστικές οργανώσεις, βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – του μοναδικού ευρωπαϊκού οργάνου που είναι αρμόδιο να προτείνει νέα νομοθεσία.

Οι δραστηριότητες αυτών των οργανώσεων, που εκπροσωπούν ιδιαίτερα συμφέροντα ενώπιον των Ευρωπαίων νομοθετών, περιλαμβάνουν τη σύνταξη και κοινοποίηση επιστολών, ενημερωτικών εγγράφων και εγγράφων θέσης, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Οι εν λόγω δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων αποτελούν σημαντική συνιστώσα ενός δημοκρατικού συστήματος και διασφαλίζουν την ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους στις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Το νέο Ευρωπαϊκό Μητρώο των Εκπροσώπων Συμφερόντων – το οποίο έγινε δεκτό με ιδιαίτερη ικανοποίηση από τους ίδιους τους οργανισμούς - στοχεύει στην αύξηση της διαφάνειας στον συγκεκριμένο τομέα.

Η εγγραφή στο μητρώο είναι εντελώς προαιρετική. Οι οργανισμοί όμως που δέχονται να εγγραφούν οφείλουν να δημοσιοποιήσουν την ταυτότητά τους και να προσδιορίσουν τους στόχους και τους τομείς πολιτικής για τους οποίους ενδιαφέρονται. Επίσης, θα κληθούν να δώσουν στοιχεία σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησής τους, ώστε να είναι σαφές σε όλους ποιος βρίσκεται πίσω από κάθε δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων. Όλα τα παρεχόμενα στοιχεία θα δημοσιοποιούνται.

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο πρέπει να προσυπογράψουν έναν κώδικα δεοντολογίας που θα διέπει τις επαφές τους με τους υπαλλήλους της Επιτροπής. Ο κώδικας αυτός διασφαλίζει ότι όλοι οι εκπρόσωποι συμφερόντων θα ακολουθούν τους ίδιους κανόνες και θα υπόκεινται στον ίδιο ανεξάρτητο έλεγχο, καθώς και στις ίδιες διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής και κυρώσεις. Η εγγραφή στο μητρώο δεν συνεπάγεται την παροχή κανενός προνομίου, εκτός από την υπόσχεση ηλεκτρονικής προειδοποίησης κάθε φορά που η Επιτροπή διοργανώνει δημόσιες διαβουλεύσεις.

Το μητρώο εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των οργάνων, μεταξύ άλλων την ενημέρωση του κοινού για το πώς χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ. Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι στο μέλλον το μητρώο θα επεκταθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι