Sti

EU's lovgivning skal frem i lyset - 23/06/2008

Man and woman carrying folders

En fortegnelse over organer, der vil påvirke politiske beslutninger i EU, blev åbnet for registrering den 23. juni.

Tusindvis af repræsentanter for så forskellige organer som ngo'er, private virksomheder, advokatfirmaer og fagforeninger er i daglig kontakt med ansatte i EU-Kommissionen – den eneste EU-institution, der har ret til at foreslå ny lovgivning.

De repræsenterer deres organisationers særinteresser over for lovgiverne i EU. Deres arbejde består blandt andet i at udarbejde og rundsende breve og andre former for information eller udtalelser og afholde forskellige arrangementer.

Den slags lobbyisme er en vigtig del af et demokratisk system og sikrer, at de politiske beslutningstagere er klar over, hvordan deres beslutninger vil påvirke forskellige befolkningsgrupper. Det nye europæiske register over interesserepræsentanter – som organisationerne selv hilser velkomment – skal sikre mere åbenhed på området.

Det er helt frivilligt, om man vil lade sig registrere, men de organisationer, der vælger at gøre det, bliver bedt om at oplyse, hvem de er, hvad de vil opnå, og hvad deres politiske interesseområde er. De opfordres også til at oplyse, hvordan de er finansieret, så det er klart, hvem der står bag lobbyismen. Alle de afgivne oplysninger bliver offentligt tilgængelige.

Vil man opføres i registeret, skal man underskrive en adfærdskodeks for samarbejdet med Kommissionens ansatte. Adfærdskodeksen sikrer, at alle lobbyister følger samme regler og er underlagt samme uafhængige tilsyn, håndhævelsesprocedurer og sanktioner. Det giver ingen privilegier at lade sig registrere. Man får blot besked pr. e-mail, når Kommissionen iværksætter offentlige høringer.

Registeret indgår i det europæiske åbenhedsinitiativ – som skal skabe større ansvarlighed, blandt andet ved at oplyse om, hvordan EU's budget anvendes. Man håber senere at kunne udvide registeret til at omfatte Europa-Parlamentet og Rådet.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links