Cesta

Tvorba právních předpisů EU pod kontrolou - 23/06/2008

Muž a žena nesou složky

Dne 23. června byl zpřístupněn k registraci seznam subjektů, které se snaží ovlivňovat utváření politiky EU.

Každodenně jsou v kontaktu se zaměstnanci Evropské komise – jediného orgánu EU, který může navrhovat nové právní předpisy na evropské úrovni – tisíce zástupců různých subjektů, jako jsou nevládní organizace, soukromé firmy, advokátní kanceláře a odbory.

Tito lidé zastupují konkrétní zájmy svých organizací u orgánů EU a jejich činnost se zaměřuje na přípravu a rozesílání dopisů, informací nebo pozičních dokumentů a na organizování akcí.

Toto lobbování je důležitou součástí demokratického systému a zajišťuje, že představitelé EU jsou si vědomi, jakým způsobem jejich rozhodování ovlivňuje život různých skupin obyvatel. Nový Evropský rejstřík zástupců zájmových skupin – jehož vytvoření přivítaly samotné organizace – má za úkol přinést větší transparentnost v této oblasti.

Registrace je dobrovolná, ale ty organizace, které se rozhodnou zaregistrovat, budou požádány, aby zveřejnily svou identitu, cíle a oblasti svého zájmu.Organizace musí také poskytnout informace o svých finančních zdrojích, aby bylo zřejmé, kdo za lobbováním stojí. Veškeré informace budou veřejně přístupné.

Organizace, které chtějí být zapsané v rejstříku, se musí zavázat dodržovat etický kodex, jenž řídí jejich styk se zaměstnanci Komise. Tato pravidla zajišťují, aby všichni lobbisté dodržovali stejný kodex a podléhali stejné nezávislé kontrole, výkonu rozhodnutí a sankcím. S registrací nejsou spojena žádná privilegia kromě upozornění e-mailem v případě veřejných konzultací Komise.

Rejstřík je součástí Evropské iniciativy pro transparentnost, která má za úkol zvýšit odpovědnost, včetně znalosti používání rozpočtu EU. V budoucnu by snad měl rejstřík zahrnovat také Evropský parlament a Radu ministrů.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy