Навигационна пътека

Повече прозрачност на законодателния процес на ЕС - 23/06/2008

Мъж и жена, носещи папки

Регистър на организациите, стремящи се да влияят върху формирането на политиката на ЕС, започва да функционира на 23 юни.

Хиляди представители на най-разнообразни организации – неправителствени организации, частни компании, правни кантори и профсъюзи – са в ежедневен контакт със служители на Европейската комисия, единствената институция, която има право да предлага нови европейски закони.

Представянето на конкретните интереси на дадена организация пред законодателите в ЕС включва дейности като подготовка и разпространение на писма, информация и становища и организиране на прояви.

Подобни лобистки дейности са важна част от една демократична система и гарантират осведомеността на политиците за въздействието на техните решения върху различните групи на населението.  Новият Европейски регистър на представителите на интереси – приветстван от самите организации – се стреми да внесе повече прозрачност в тази област.

Регистрацията е напълно доброволна, но от организациите, които решат да се регистрират, ще се изисква да разкрият кои са, какви са целите им и от кои области на политиката се интересуват.Регистриралите се също така ще бъдат приканени да предоставят информация за своите източници на финансиране, за да е ясно на всички кой стои зад лобирането.Цялата информация ще бъде достъпна за обществеността.

Желаещите да бъдат вписани в регистъра, трябва да подпишат кодекс за добро поведение, който регулира отношенията им със служителите на Комисията.Правилата гарантират, че всички лобисти спазват един и същ кодекс и са обект на едни и същи независими контрол, процедури и санкции.Регистрацията не е свързана с привилегии, освен изпращането на съобщения по електронната поща за започването на обществени допитвания, организирани от Комисията.

Регистърът е част от Европейската инициатива за прозрачност, чиято цел е да увеличи отчетността, включително и чрез информация за използването на бюджета на ЕС.Надеждите са в бъдеще регистърът да се разшири, като обхване Европейския парламент и Съвета на министрите.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки