Sökväg

Gemensamma principer för invandring och asyl - 17/06/2008

En grupp människor spanar över en mur

EU har antagit en tiopunktsplan för att stävja illegal invandring och undvika brist på kvalificerad arbetskraft.

 

Tyngdpunkten i EU-kommissionens nya plan för gemensamma principer för invandringen ligger på att minska antalet invandrare som vistas olagligt i EU och se till att Europa har tillräckligt med folk i arbetsför ålder.

Förslaget åtföljs av en strategi som är avsedd att sätta stopp för den ojämna behandlingen av asylsökande runtom i EU. Syftet med asylåtgärdernaär att bibehålla och stärka EU:s humanitära traditioner så att de asylsökande har samma grad av skydd oavsett var i EU de befinner sig.

Invandringen är en av EU:s stora frågor. EU-kommissionen har länge påpekat att det kan komma att behövas mer arbetskraft genom invandring för att underbygga EU:s ekonomi och konkurrenskraft. EU har varje år sedan 2002 tagit emot mellan 1,5 och 2 miljoner invandrare. De flesta av de senaste nykomlingarna har slagit sig ner i Spanien, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Grekland. Trots detta tillskott väntas den arbetsföra befolkningen i EU minska med nästan 50 miljoner fram till 2060. Detta väcker farhågor om att EU-länderna, utan invandringen, kan komma att drabbas av allvarlig arbetskraftsbrist.

I strategin formuleras tio principer för integreringen av EU-ländernas nationella invandringspolitik. Principerna kan sammanfattas under rubrikerna välstånd, solidaritet och säkerhet. EU vill bland annat skärpa insatserna mot illegal invandring och anpassa den invandrade arbetskraftens kvalifikationer till behoven på EU:s arbetsmarknad.

Bland övriga mål kan nämnas att man vill skärpa säkerheten med hjälp av visumpolitiken, utarbeta en effektiv återvändandepolitik, integrera gränsförvaltningen och öka samarbetet med ursprungs- och transitländer. Enligt EU-kommissionen är integration nyckeln till en framgångsrik invandring. Kommissionen efterlyser dessutom nolltolerans när det gäller människosmuggling (trafficking).

Strategin handlar bara om invandrare från länder utanför EU. EU-medborgarnas rörlighet begränsas inte. EU-länderna bestämmer fortfarande själva hur många invandrare de vill ta emot.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar