Navigacijska pot

Skupna načela za priseljevanje in azil - 17/06/2008

Skupina ljudi skuša pogledati na drugo stran zidu

Evropska komisija je sprejela strategijo v desetih točkah, s katero naj bi ustavili nezakonito priseljevanje in preprečili pomanjkanje kvalificiranih delavcev.

 

Z novim načrtom in skupnimi načeli za priseljevanje želi Evropska komisija zmanjšati število nezakonitih priseljencev in hkrati zagotoviti dovolj delovno aktivnih ljudi v Evropski uniji.

Načrt spremlja strategija, ki naj bi odpravila neenako obravnavanje prosilcev za azil v Evropski uniji.Azilna politikapodpira humanitarno tradicijo Evropske unije in prosilcem za azil omogoča enako zaščito po vsej Evropski uniji.

Priseljevanje je za Evropsko unijo velik izziv.Evropska komisija že dolgo opozarja, da bo evropsko gospodarstvo morda potrebovalo več delavcev migrantov. Evropska unija je od leta 2002 sprejela med 1,5 milijona in 2 milijona priseljencev na leto,ki so se večinoma naselili v Španiji, Združenem kraljestvu, Nemčiji, Franciji, Italiji in Grčiji.Kljub takšnemu pritoku pa naj bi se po ocenah število delovno aktivnega prebivalstva v Evropi do leta 2060 zmanjšalo za skoraj 50 milijonov. Vse pogostejša so torej opozorila, da bo države EU pestilo veliko pomanjkanje delovne sile.

Strategija temelji na desetih načelih, ki nacionalne politike združujejo okoli skupnih ciljev blaginje, solidarnosti in varnosti.Strategija si prizadeva preprečiti nezakonito priseljevanje in uskladiti znanje delavcev migrantov s potrebami trga dela v Evropski uniji.

Cilji obsegajo tudi boljše varovanje, in sicer z vizumsko politiko, učinkovito politiko vračanja tujcev, celosten mejni nadzor in tesnejše sodelovanje z državami porekla in tranzitnimi državami.Evropska komisija postavlja vključevanje priseljencev v družbo na prvo mesto uspešne politike in zahteva odločen boj proti vsakršni trgovini z ljudmi.

Strategija je namenjena priseljencem iz držav zunaj Evropske unijein ne omejuje gibanja državljanov EU.Države članice EU bodo same odločile, koliko priseljencev bodo sprejele.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave