Navigačný riadok

Spoločné zásady pre prisťahovaleckú a azylovú politiku - 17/06/2008

Skupinka ľudí nakúkajúcich ponad múr

EÚ prijala 10-bodový plán ako znížiť nelegálne prisťahovalectvo a zároveň zabrániť nedostatku kvalifikovaných pracovníkov.

 

Znížiť počet prisťahovalcov, ktorí sa protiprávne zdržiavajú na území EÚ, a zabezpečiť dostatok ľudí v produktívnom veku v Európe, to sú hlavné ciele nového plánu Komisie, ktorý ustanovuje spoločné zásady prisťahovalectva.

Súčasťou návrhu je stratégia zameraná na vyriešenie nerovnakého zaobchádzania s uchádzačmi o azyl v rámci Európskej únie.Cieľom azylových opatreníje potvrdiť a posilniť humanitárnu tradíciu Únie a uchádzačom o azyl zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany bez ohľadu na to, v ktorej časti EÚ sa nachádzajú.

Prisťahovalectvo predstavuje neprehliadnuteľnú výzvu pre Európsku úniu.Komisia dlhodobo poukazuje na skutočnosť, že EÚ bude na podporu hospodárstva a udržanie konkurencieschopnosti možno potrebovať vo väčšej miere posilniť pracovnú silu z radov prisťahovalcov.Od roku 2002 poskytla EÚ každoročne domov pre 1,5 až 2 milióny prisťahovalcov.Prisťahovalci z poslednej vlny sa usadili v Španielsku, v Spojenom kráľovstve, v Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Grécku.Aj napriek tomuto prílivu sa očakáva, že počet obyvateľstva v produktívnom veku klesne do roku 2060 o 50 miliónov, čo zvyšuje obavy, že bez prisťahovalectva môžu krajiny EÚ zápasiť s vážnym nedostatkom pracovnej sily.

Stratégia ponúka 10 zásad (rozdelených do troch tematických skupín označených prosperita, solidarita a bezpečnosť), ktoré slúžia ako základ na priblíženie vnútroštátnych politík.Patria medzi ne úsilie o stupňovanie boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a hľadanie súladu medzi schopnosťami pracovníkov z radov prisťahovalcov a potrebami pracovného trhu EÚ.

Medzi ďalšie ciele patrí zvyšovanie bezpečnosti prostredníctvom vízovej politiky, vytvorenie účinných politík pre návrat, zblíženie správy hraníc a užšia spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami.Komisia takisto potvrdila kľúčový význam začleňovania pre úspešné prisťahovalectvo a žiada nulovú toleranciu pre obchodovanie s ľuďmi.

Opatrenia sa týkajú výlučne ľudí z krajín mimo EÚ.Neobmedzia voľný pohyb občanov EÚ.Jednotlivé členské štáty si zachovajú právo slobodne rozhodnúť o počte prisťahovalcov, ktorých prijmú.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy