Cale de navigare

Principii comune pentru imigraţie şi azil - 17/06/2008

Grup de persoane încercând să privească peste un perete

A fost adoptată o strategie în 10 puncte care vizează stoparea imigrării ilegale şi evitarea penuriei de mână de lucru calificată.

 

Reducerea numărului de imigranţi ilegali şi luarea măsurilor necesare pentru a garanta că Europa dispune de suficiente persoane apte de muncă sunt cele două obiective ale noului plan elaborat de Comisia Europeană, care defineşte principii comune în materie de imigrare.

Propunerea este însoţită de o strategie prin care se urmăreşte eliminarea tratamentului inegal la care sunt supuşi solicitanţii de azil în Uniunea Europeană. Măsurile privind azilul au drept scop să reafirme şi să întărească tradiţia umanitară a Uniunii, astfel încât solicitanţii de azil să beneficieze de acelaşi nivel de protecţie în toate statele membre ale UE.

Imigrarea constituie o provocare majoră pentru Uniunea Europeană. Comisia a arătat, în repetate rânduri, că pentru a sprijini economia şi competitivitatea Uniunii este posibil să fie nevoie de mai mulţi lucrători migranţi. Începând cu 2002, UE a primit anual pe teritoriul său între 1,5 şi 2 milioane de imigranţi. În mare parte, aceştia s-au stabilit în Spania, Regatul Unit, Germania, Franţa, Italia şi Grecia.Totuşi, în ciuda acestui aflux, se aşteaptă ca, până în 2060, populaţia aptă de muncă din Europa să scadă cu aproape 50 de milioane de persoane. Prin urmare, cresc îngrijorările legate de o eventuală penurie de mână de lucru, în absenţa imigrării.

Strategia stabileşte 10 principii care vor servi drept bază pentru integrarea politicilor naţionale, grupate în jurul a trei axe principale: prosperitate, solidaritate şi securitate. Printre acestea se numără necesitatea de a lua măsuri destinate să combată imigrarea ilegală şi să asigure o corespondenţă între competenţele lucrătorilor migranţi şi nevoile existente pe piaţa europeană a muncii.

De asemenea, se prevede întărirea securităţii prin politica în domeniul vizelor, dezvoltarea unor politici de repatriere eficace, gestionarea integrată a frontierelor şi realizarea unei cooperări mai strânse între autorităţile din ţările de origine şi cele de tranzit. În acelaşi timp, Comisia a recunoscut că integrarea este soluţia pentru o imigrare reuşită şi a făcut un apel la toleranță zero în ceea ce priveşte traficul de persoane.

Politica vizează doar persoanele care nu provin din statele membre ale UE şi nu va restricţiona circulaţia cetăţenilor Uniunii Europene. Ţările Uniunii îşi vor păstra dreptul de a decide asupra numărului de imigranţi pe care îl vor primi pe teritoriul lor.

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile