Ścieżka nawigacji

Wspólne zasady dla imigracji i azylu - 17/06/2008

Grupa ludzi próbujących zobaczyć, co dzieje się z drugiej strony muru.

Przyjęto 10-punktową strategię mającą przyczynić się do ograniczenia nielegalnej imigracji oraz pozwolić uniknąć braku wykwalifikowanej siły roboczej.

 

Ograniczenie liczby imigrantów przebywających nielegalnie w UE oraz zagwarantowanie w Europie wystarczającej liczby pracowników w wieku produkcyjnym – oto cele nowego planu Komisji ustanawiającego wspólne zasady dla europejskiej polityki imigracyjnej.

Wnioskowi towarzyszy strategia mająca położyć kres nierównemu traktowaniu osób ubiegających się o azyl w różnych krajach UE. Przewidziane w niej środki w dziedzinie azylu mają na celu kontynuację humanitarnej tradycji UE oraz zagwarantowanie osobom ubiegającym się o azyl w UE równych i sprawiedliwych zasad ochrony.

Imigracja stanowi dla Unii szczególne wyzwanie.Komisja od dawna zwracała uwagę na fakt, że imigracja zarobkowa może przyczynić się umocnienia gospodarki i konkurencyjności UE.Od 2002 r. co roku Unia przyjmuje około 1,5–2 mln imigrantów.Większość z niedawno przybyłych do Europy imigrantów osiadła w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, we Włoszech oraz w Grecji.Mimo tego napływu przewiduje się, że do roku 2060 liczba ludności w wieku produkcyjnym w Europie zmniejszy się o 50 mln. Coraz częściej pojawiają się obawy, że o ile nie zapobiegnie temu imigracja zarobkowa, kraje UE dotknie poważny problem braku siły roboczej.

W strategii przedstawiono 10 zasad mających stanowić podstawę dla ujednolicenia polityki poszczególnych krajów. Zasady zgrupowano wokół trzech głównych osi: dobrobytu, solidarności oraz bezpieczeństwa.Przewidziano również działania mające przyczynić się do zintensyfikowania walki z nielegalną imigracją oraz dostosowania umiejętności pracowników migrujących do potrzeb unijnego rynku pracy.

Inne cele dotyczą zwiększenia bezpieczeństwa poprzez realizowanie odpowiedniej polityki wizowej, rozwoju skutecznej polityki w zakresie powrotów imigrantów, zintegrowanego zarządzania granicami oraz zacieśnienia współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu.Komisja uznała również, że sukces imigracji zależy również od integracji społecznej, oraz wezwała do zerowej tolerancji dla handlu ludźmi.

Strategia dotyczy tylko obywateli krajów spoza UE.Nie ogranicza w żaden sposób swobody przemieszczenia się obywateli UE.Poszczególne państwa UE będą mogły w dalszym ciągu decydować, ilu imigrantów zamierzają przyjąć.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki