Kruimelpad

Gemeenschappelijke beginselen voor immigratie en asiel - 17/06/2008

Mensen proberen over een muur te kijken

De EU heeft een nieuwe 10-puntsstrategie om illegale immigratie en het dreigende tekort aan geschoold personeel tegen te gaan.

Het aantal illegale immigranten in de EU moet drastisch omlaag, maar ook moet voorkomen worden dat er een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten ontstaat. Daarom heeft de EU in een nieuw plan gemeenschappelijke immigratiebeginselen vastgelegd.

Bovendien wil de EU ervoor zorgen dat asielzoekers voortaan in alle EU-landen hetzelfde behandeld worden. In de asielmaatregelen wordt de humanitaire traditie van de Unie hooggehouden, zodat asielzoekers overal in de EU dezelfde mate van bescherming genieten.

Immigratie is een belangrijk aandachtspunt voor de Europese Unie. De Commissie wijst er al langer op dat er mogelijk meer immigranten nodig zijn om de economie en het concurrentievermogen van de EU op peil te houden. Sinds 2002 heeft de EU tussen 1,5 en 2 miljoen immigranten opgenomen. Het leeuwendeel van de recente nieuwkomers heeft zich in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Griekenland gevestigd. De beroepsbevolking in Europa zal naar verwachting in de periode tot 2060 met 50 miljoen afnemen. Zonder immigratie zouden er wellicht grote tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan.

De EU streeft ernaar het beleid van de afzonderlijke lidstaten op elkaar af te stemmen. Illegale immigratie moet door alle landen bestreden worden, en er moet worden nagegaan of immigranten vaardigheden bezitten die nuttig kunnen zijn op de EU-arbeidsmarkt.

Daarnaast moet de veiligheid worden verhoogd door middel van het visabeleid, een effectief terugkeerbeleid, geïntegreerd grensbeheer en nauwere samenwerking met herkomstlanden en doorreislanden. De Commissie ziet integratie als de sleutel tot succesvolle immigratie. Ook roept zij op tot nultolerantie voor mensenhandel.

Het nieuwe beleid betreft alleen mensen uit landen buiten de EU. Het belemmert het vrije verkeer van EU-burgers niet. De EU-landen mogen zelf bepalen hoeveel immigranten zij willen opnemen.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links