Cosán nascleanúna

Comhphrionsabail don inimirce is don tearmann - 17/06/2008

Grúpa daoine ag glinniúint thar balla

Glacadh le straitéis 10-bpointe chun inimirce mhídhleathach a chosc is easpa oibrithe oilte a sheachaint.

 

Líon na n-inimirceach mídhleathach san AE a íoslaghdú agus soláthar daoine in aois oibre a chinntiú  - sin an fócas atá ag plean nua ón gCoimisiún a leagann amach comhphrionsabail don inimirce .

Fara an togra tá straitéis chun deireadh a chur le plé éagothrom le lucht iarrtha tearmainn ar fud an Aontais Eorpaigh.  Is cuspóir do na bearta tearmainntraidisiún daonnúil an Aontais a chumhdach is a neartú ionas go mbeidh fáil ag lucht iarrtha tearmainn ar chomhleibhéal cosanta pé áit san AE ina bhfuil siad. 

Mórdhúshlán don Aontas Eorpach is ea an inimirce.  Is fada an Coimisiún ag maíomh go mb'fhéidir gur gá breis oibrithe inimirceacha chun tacú le geilleagar is le cumas iomaíochta an AE.  Thóg an tAE isteach idir 1.5m agus 2m inimirceach sa bhliain ó 2002. Sa Spáinn, sa Ríocht Aontaithe, sa Ghearmáin, sa Fhrainc, san Iodáil nó sa Ghréig a lonnaigh formhór na núíosach le blianta beaga anuas.  D'ainneoin na sní isteach seo, meastar go dtitfidh an daonra atá in aois oibre san Eoraip beagnach 50 milliún faoi 2060, rud faoi deara imní go mbeidh easpaí móra oibrithe ar thíortha an AE. 

Leagann an straitéis amach 10 bprionsabal mar bhonn le beartais náisiúnta don imeascadh, á ngrúpáil faoi cheisteanna ratha, dlúthpháirtíochta agus slándála.   Cuimsíonn siad iarrachtaí chun cur leis an troid i gcoinne na hinimirce mídhleathaí agus chun scileanna na n-oibrithe ar inimirce a chomhoiriúnú le riachtanais mhargadh saothair an AE. 

I measc na gcuspóirí eile tá an tslándáil a neartú trí bheartas víosa, beartais éifeachtacha fillte a fhorbairt, bainistiú teorann a chomhtháthú agus dlús a chur leis an gcomhar le tíortha tionscnaimh is trasdula.  Fairis sin d'aithin an Coimisiún gur gá imeascadh chun go mbeidh rath ar an inimirce agus d'éiligh sé nach mbeadh glacadh ar bith le gáinneáil ar dhaoine.  

Le daoine nach ón AE dóibh amháin a phléann an beartas seo.  Ní chuirfeadh sé srian le saorghluaiseacht na saoránach AE.  Choimeádfadh na Ballstáit AE ar leith an ceart chun líon na n-inimirceach iontu féin a shocrú. 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links