Navigatsioonitee

Sisserände- ja varjupaigapoliitika ühised põhimõtted - 17/06/2008

Rühm inimesi üle müüri piilumas

Kümnest punktist koosnev strateegia, mis võeti vastu ebaseadusliku sisserände piiramiseks ja oskustööjõu puuduse vältimiseks

 

ELis ebaseaduslikult viibivate sisserändajate arvu vähendamine ja tööealiste inimeste piisava arvu tagamine Euroopas on uue komisjoni kava keskmes. Kavaga kehtestatakse sisserännet käsitlevad ühised põhimõtted.

Ettepanekule on lisatud strateegia varjupaigataotlejate ebavõrdse kohtlemise lõpetamiseks kogu Euroopa Liidus.Varjupaika käsitlevate meetmeteeesmärk on säilitada ja tugevdada ELi humanitaartraditsiooni, et võimaldada varjupaigataotlejatele samasugust kaitsetaset kõikjal ELis.

Sisseränne on Euroopa Liidu jaoks oluline probleem.Komisjon on juba pikka aega viidanud võimalikule vajadusele suurema hulga võõrtööliste järele, et toetada ELi majandust ja konkurentsivõimet.  EL on alates 2002. aastast vastu võtnud 1,5–2 miljonit sisserändajat aastas.Enamik uustulnukatest on end sisse seadnud Hispaanias, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Kreekas.Isegi sellise juurdevoolutempo juures eeldatakse, et tööeas Euroopa elanikkond väheneb aastaks 2060 ligikaudu 50 miljoni võrra. Sellega kaasneb mure, et ilma sisserändeta võib ELi riike ees oodata tõsine tööjõupuudus.

Strateegias tuuakse välja 10 põhimõtet, mis on aluseks eri riikide poliitika integreerimisele, rühmitades need jõukust, solidaarsust ja turvalisust käsitlevate küsimuste alla.Need sisaldavad püüdlusi ebaseadusliku sisserände vastase võitluse tõhustamiseks ja võõrtööjõu oskuste sobitamiseks ELi tööturu vajadustega.

Muud eesmärgid hõlmavad turvalisuse suurendamist viisapoliitika, tõhusa tagasisaatmispoliitika väljatöötamise, piirihalduse integreerimise ja tihedama koostöö kaudu päritolu- ja transiidiriikidega.Samuti rõhutas komisjon integratsiooni tähtsust eduka sisserändepoliitika tagamiseks ning kutsus üles nulltolerantsile inimkaubanduse suhtes.

Kõnealune poliitika hõlmab üksnes väljastpoolt ELi pärit inimesi.Sellega ei takistataks ELi kodanike liikumist.Säiliks ELi liikmesriikide õigus otsustada, kui palju sisserändajaid vastu võtta.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad