Sti

Fælles principper for indvandring og asyl - 17/06/2008

En gruppe mennesker, der prøver at kigge over en mur

EU vedtager strategi for at begrænse ulovlig indvandring og undgå mangel på kvalificeret arbejdskraft.

 

EU har vedtaget en ny plan med 10 fælles principper for indvandring. Den skal mindske antallet af indvandrere, der opholder sig ulovligt i EU, og samtidig sikre, at EU også fremover vil have nok personer i den erhvervsaktive alder.

Forslaget ledsages af en strategi, der skal sætte en stopper for den ulige behandling af asylansøgere i EU-landene. Det overordnede mål med tiltagene på asylområdeter at opretholde og styrke EU's humanitære traditioner og sikre, at asylansøgere får den samme beskyttelse overalt i EU.

Indvandring er en stor udfordring for EU. Kommissionen har længe påpeget, at der kan blive brug for at hente mere arbejdskraft fra udlandet for at styrke EU's økonomi og konkurrenceevne. Siden 2002 har EU hvert år modtaget mellem 1,5 og 2 millioner indvandrere. De fleste nytilkomne har valgt at slå sig ned i Spanien, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien og Grækenland. Selv med denne store tilstrømning af indvandrere regner man med, at der vil være næsten 50 millioner færre personer i den erhvervsaktive alder i EU ved udgangen af 2060. Det vækker bekymring for, at EU uden tilstrækkelig indvandring risikerer at komme ud for en alvorlig mangel på arbejdskraft.

Strategien udstikker 10 principper, der skal danne grundlag for en mere sammenhængende indsats i EU-landene. Principperne er grupperet under overskrifterne velstand, solidaritet og sikkerhed. De går bl.a. ud på at optrappe bekæmpelsen af ulovlig indvandring og matche indvandrernes kompetencer med behovene på EU's arbejdsmarked.

Andre målsætninger handler om at sikre en visumpolitik, der kan øge sikkerheden, en mere effektiv politik for tilbagesendelse, en integreret grænseforvaltning og et tættere samarbejde med hjem- og transitlandene. Kommissionen er også klar over, at integration er nøglen til en vellykket indvandring, og opfordrer til nul tolerance over for menneskehandel.

Den nye strategi vedrører kun indvandrere fra lande uden for EU. Den begrænser ikke EU-borgernes bevægelsesfrihed. De enkelte EU-lande vil desuden stadig selv kunne bestemme, hvor mange indvandrere de vil tage imod.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links