Cesta

Společné zásady pro přistěhovalectví a azyl - 17/06/2008

Skupina osob nakukujících přes zeď

Unie přijala strategii obsahující 10 zásad, jak omezit nelegální imigraci a zabránit nedostatku kvalifikovaných pracovních sil.

 

Nový plán Komise, jenž stanoví společné zásady pro přistěhovalectví, se zaměřuje na snížení počtu osob, které v EU pobývají nelegálně, a na zajištění dostatečného počtu lidí v produktivním věku.

Návrh doprovází strategie, která má odstranit rozdíly v přístupu k žadatelům o azyl v jednotlivých zemích EU.Cílem opatření v oblasti azyluje zachovat a posílit humanitární tradici unie, aby všichni žadatelé o azyl v kterékoli zemí EU požívali stejné úrovně ochrany.

Přistěhovalectví je pro Evropskou unii velkou výzvou.Komise již dlouho poukazuje na to, že pro posílení ekonomiky a konkurenceschopnosti EU bude možná zapotřebí více pracovníků ze zahraničí.Od roku 2002 přichází do EU ročně 1,5 až 2 miliony přistěhovalců.Většina z nově příchozích se usazuje ve Španělsku, Spojeném království, Německu, Francii, Itálii a Řecku.Navzdory tomuto přílivu se očekává, že počet obyvatel v produktivním věku do roku 2060 klesne o téměř 50 milionů, což vyvolává obavy, že bez přistěhovalců budou země EU trpět značným nedostatkem pracovních sil.

Strategie stanoví 10 zásad, které mají být základem pro integraci vnitrostátních politik. Zásady jsou rozděleny do tří tematických skupin a týkají se prosperity, solidarity a bezpečnosti.Jedná se například o opatření zaměřená na posílení boje proti nelegální imigraci a sladění schopností přicházejících pracovníků s potřebami trhu práce v EU.

Dalšími cíli jsou například zlepšení bezpečnosti prostřednictvím vízové politiky, rozvoje účinných postupů navracení do země původu, integrace správy hranic a posílení spolupráce se zeměmi, ze kterých a přes které přistěhovalci do EU přicházejí.Komise rovněž zdůraznila klíčový význam integrace pro úspěch přistěhovalecké politiky a vyzvala k nulové toleranci vůči nezákonnému obchodování s lidmi.

Tato politika se vztahuje pouze na přistěhovalce ze zemí mimo EUa neomezí pohyb občanů EU.Jednotlivé země EU budou mít i nadále právo si stanovit, kolik přistěhovalců přijmou.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy