Навигационна пътека

Общи принципи за имиграция и предоставяне на убежище - 17/06/2008

Група хора, надничащи над стена

Приета е стратегия в десет точки за ограничаване на нелегалната имиграция и избягване на недостига на квалифицирана работна ръка.

 

Свеждането до минимум на броя на имигрантите, пребиваващи нелегално в ЕС, и гарантирането на наличието на достатъчно хора в трудоспособна възраст в Европа са в центъра на новия план на Комисията, определящ общи принципи за имиграция.

Предложението е придружено от стратегия, която да премахне различното третиране на търсещите убежище лица в страните от Европейския съюз.Целта на мерките относно предоставянето на убежище е да се поддържа и укрепва хуманитарната традиция на Съюза, така че търсещите убежище лица да имат достъп до едно и също ниво на защита, където и да се намират в ЕС.

Имиграцията е голямо предизвикателство за Европейския съюз.Комисията отдавна насочва вниманието към евентуалната нужда от повече имигрантска работна ръка за поддържане на икономиката и конкурентоспособността на ЕС. От 2002 г. насам Съюзът е приел между 1,5 млн. и 2 млн. имигранти.Повечето от наскоро пристигналите хора са се установили в Испания, Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия и Гърция.Въпреки този приток на имигранти, трудоспособното население в Европа се очаква да намалее с 50 млн. души към 2060 г. Това поражда опасения, че без имиграция страните от ЕС могат да се изправят пред остър недостиг на работна ръка.

Стратегията излага 10 принципа, които да служат за основа за интегриране на националните политики. Принципите са групирани около темите благоденствие, солидарност и сигурност.Те включват усилия за засилване на борбата срещу нелегалната имиграция и за приемане на работници имигранти, чиито умения съответстват на нуждите на европейския пазар на труда.

Други цели включват повишаване на сигурността чрез визовата политика, разработване на ефективни политики за репатриране, интегриране на управлението на границите и по-тясно сътрудничество със страните, източник на емиграция, и с транзитните страни.Комисията също така счита интеграцията за ключ към успешната имиграция и призовава за нулева толерантност към трафика на хора.

Политиката се отнася само до граждани на страните извън ЕС.Тя няма да ограничава движението на граждани на Съюза.Всяка страна от ЕС ще запази правото си да решава колко имигранти да приема.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки