Navigatsioonitee

Piiride haldamine globaliseeruvas maailmas - 13/02/2008

Kalalaev sisserändajatega eskorditakse sadamasse.

Uue meetmetepakkega soovitakse lahendada rändesurvest ja inimkaubandusest tulenevaid probleeme, keerustamata seejuures seaduslike reisijate liikumist.

Pärast Schengeni ala DeutschEnglishfrançais laienemist eelmisel aastal ning kontrollide kaotamist selle sisepiiridel, on ELi välispiiride sidus haldamine olulisem kui kunagi varem. Sooviga tõhustada kontrolli välispiiridel raskendamata seejuures seaduslike reisijate liikumist, võttis Euroopa Komisjon sellel nädalal vastu ulatusliku meetmetepakke.  

Esiteks peaks uus Euroopa välispiiride seiresüsteem vähendama nende sisserändajate arvu, kes sisenevad ELi märkamatult. Samuti on süsteemi eesmärk suurendada ELi sisejulgeolekut, vältides piiriülest kuritegevust, nagu terrorism, inimkaubandus DeutschEnglishfrançais, uimastite salakaubavedu ja ebaseaduslik relvakaubandus.

Muude meetmetega kajastatakse ELi soovi vähendada ebaseadusliku sisserändega seotud traagilisi hukkumisi, päästes suurema hulga elusid merel.  Seoses ELi välispiiride agentuuri Frontex English tegevusega merepatrullide ja riiklike piirivalveametnike koolitamise valdkonnas on oodata rohkem liikmesriikide ühisoperatsioone. Kaalutakse ka alalise Euroopa piirivalvesüsteemi loomist.

Oma osa on ka uutel tehnoloogiatel. Võetakse kasutusele süsteem ELi mittekuuluvate riikide kodanike sisenemise ja lahkumise registreerimiseks, elektrooniline reisivolitussüsteem ning muud piirihaldusvahendid. „Kõrgeima julgeolekutaseme saavutamiseks kasutatakse tipptasemelist tehnoloogiat,” selgitas õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste volinik Franco Frattini.

ELi rändepoliitika DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad