Cosán nascleanúna

Cláir um imdhíonadh ar fud an domhain – cuirfidh an AE €25 milliún in aghaidh na bliana ar fáil - 21/05/2014

Instealladh á thabhairt ag altra do chailín óg © istockphoto.com

Ar mhaithe le sláinte na milliún duine a fheabhsú i dtíortha i mbéal forbartha, tá an AE ag cur a dhá oiread maoinithe ar fáil do vacsaíní agus d'imdhíonadh ar fud an domhain.

Faigheann 1.5 milliún leanbh bás gach bliain de dheasca galar a d'fhéadfaí a chosc ach vacsaín simplí a bheith ar fáil dóibh. Dá bhrí sin, tá an AE ag cur lena mhaoiniú do na blianta 2014 – 2020, agus €25 milliún in aghaidh na bliana a chuirfidh siad ar fáil anois, i gcomparáid leis an tuairim is €10 milliún a chuiridís ar fáil roimhe seo. 

Cuideoidh an maoiniú sin le Comhaontas GAVI English – eagraíocht neamhbhrabúis a bhfuil sé mar aidhm aici rochtain ar imdhíonadh a fheabhsú – na milliúin leanbh eile a chosaint i gcoinne galar marfach sna tíortha is boichte ar domhan. 

Tá ionadaíocht san eagraíocht ag gach dream ar fud an domhain atá bainteach le himdhíonadh: na rialtais agus na húdaráis sláinte a bhronnann cabhair, an tsochaí shibhialta, tionscal na vacsaíní agus cuideachtaí príobháideacha.  

Tacaíocht atá dírithe ar spriocanna 

Cuirtear an tacaíocht a thugtar do gach tír in oiriúint dá riachtanais, agus is féidir le Comhaontas GAVI – le cúnamh óna bhaill – an t-éileamh ó gach tír a thiomsú agus dá réir sin a chinntiú go mbeidh maoiniú socair ar fáil dóibh san fhadtéarma. Cuideoidh an méid sin le praghsanna a laghdú freisin, rud a chinnteoidh go bhfaighidh an líon is mó leanaí is féidir na vacsaíní seo a d'fhéadfadh a mbeatha a shábháil. 

Is do thíortha san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin English (en) français (fr) a thugtar thart ar dhá thrian den mhaoiniú seo agus, a bhuí le deontóir ar nós an AE, imdhíonadh beagnach leathbhilliún leanbh ó 2000 i leith agus sábháladh isteach is amach le 6 milliún duine ón mbás i ngeall air sin. 

Dírítear maoiniú Chomhaontas GAVI ar 11 vacsaín; orthu sin tá vacsaíní i gcoinne galair niúmacocúil English agus rótaivíris English – na cúiseanna is mó le niúmóine agus buinneach is féidir a chosc le vacsaín – agus papalómaivíreas daonna English, arb é is cúis le hailse cheirbheacs. 

Maoiniú ón AE le haghaidh cúraim shláinte 

Tá misean Comhaontas GAVI ceangailte go dlúth le beartas forbartha an AE, is é sin bochtaineacht a laghdú agus cabhrú leis na Náisiúin Aontaithe Spriocanna Forbartha na Mílaoise English a bhaint amach faoi 2015. 

Chun dálaí a fheabhsú go ginearálta agus chun córais sláinte éifeachtacha agus inbhuanaithe a fhorbairt i dtíortha i mbéal forbartha, gníomhaíonn an AE freisin in earnálacha eile den chúram sláinte amhail cothú, uisce agus sláintíocht, agus sábháilteacht ar bhóithre. 

I dteannta an mhaoinithe atá curtha ar fáil aige do chúram sláinte tríd an gCiste Eorpach Forbraíochta English (en) français (fr) agus an Ionstraim maidir le Comhar um Fhorbairt English (en) français (fr) , tá clár curtha ar bun ag an AE chun dul i ngleic le fadhbanna sláinte trasteorann, amhail rialú galar tógálach, is é sin an clár um Earraí Poiblí Domhanda agus um Dhúshláin Phoiblí Dhomhanda PDFEnglish

Ó 2004 i leith, chuidigh tacaíocht an AE in earnáil an chúraim shláinte 18.3 milliún leanbh faoi bhun aon bhliain d'aois a imdhíonadh i gcoinne bruitíní; rinneadh breis is 8,500 ionad sláinte a thógáil, a athchóiriú nó a fheistiú, agus rinneadh 17 milliún comhairliúchán i ndáil le sláinte atáirgthe Englishespañolfrançais.

Preaseisiúint – an méid atá ar siúl ag an AE chun cúrsaí sláinte a fheabhsú i dtíortha i mbéal forbartha DeutschEnglishfrançaislatviešu valodaportuguês

Preaseisiúint – Comhpháirtíocht an AE le Comhaontas GAVI English

An Coimisiún Eorpach - forbairt agus comhar

Comhaontas GAVI English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links