Navigačný riadok

Podpora rastu súkromného sektora v rozvojových krajinách - 14/05/2014

Farmár pri zbere kávových bobúľ určených na spravodlivý obchod © iStock

Európska komisia tento týždeň uverejnila plány, ako chce podporiť väčšie zapojenie súkromného sektora do rozvojovej činnosti EÚ v najchudobnejších krajinách sveta.

Súkromný sektor poskytuje v rozvojových krajinách 90 % pracovných miest. EÚ sa však domnieva, že väčšie investície súkromného sektora do podnikov by sa mohli dosiahnuť napríklad prostredníctvom správnej kombinácie grantov a úverov alebo použitím inovatívnych finančných nástrojov.

Dvanásť bodový akčný plán zahŕňa návrhy na podporu zodpovedného investovania v partnerských krajinách prostredníctvom:

  • zlepšenia regulačného podnikateľského prostredia,
  • podpory rozvoja podnikania,
  • zlepšenia prístupu k financiám, najmä pre mikropodniky a malé a stredné podniky.

V pláne sa takisto stanovujú opatrenia na zapojenie súkromného sektora v oblastiach, ako sú udržateľné zdroje energie, udržateľné poľnohospodárstvo a infraštruktúra a iných oblastiach, v ktorých môže zapojenie súkromného sektora dopĺňať rozvojovú činnosť EÚ.

Hlavné zásady

Zameranie plánu na tvorbu pracovných miest, zmierňovanie chudoby a inkluzívny rast naznačuje, že pre rôzne typy podnikov je potrebné voliť rôzne prístupy, pričom do úvahy by sa mali brať miestne podmienky. Podpora pre začínajúce podniky by sa mala líšiť od podpory pre nadnárodné spoločnosti.

EÚ bude súkromný sektor podporovať len pod podmienkou, že spoločnosti budú dodržiavať environmentálne, sociálne a daňové normy, vrátane dodržiavania ľudských práv a práv pôvodného obyvateľstva a dobrej správy a riadenia spoločností.

Cielená podpora

Plán sa osobitne zameriava na podporu projektov súkromného sektora určených na pomoc ženám, mladým ľuďom a chudobným vrstvám obyvateľstva. Vyzýva na: 

  • reguláciu podnikania zohľadňujúcu osobitné obmedzenia, ktorým čelia ženy,
  • odbornú prípravu a iné formy podpory pre ženy, ktoré sa často stretávajú s ťažkosťami pri hľadaní zamestnania alebo pri zakladaní firiem. 

EÚ chce zároveň poskytnúť viac podpory pre neformálny alebo tieňový sektor, ktorý môže predstavovať až 80 % podnikov v rozvíjajúcich sa hospodárstvach. Ako sa navrhuje v pláne, toto by sa mohlo uskutočniť poskytovaním odbornej prípravy a odborných poznatkov združeniam výrobcov, podporou bezpečnejších pracovných miest a zlepšením prístupu na trhy, k financiám, infraštruktúre a sociálnym službám.

Tlačová správa: EÚ podporuje úlohu súkromného sektora pri tvorbe inkluzívneho rastu v rozvojových krajinách DeutschEnglishfrançaislatviešu valoda

Nové oznámenie EÚ o súkromnom sektore English

Európska komisia – rozvoj a spolupráca

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy