Naršymo kelias

Privačiojo sektoriaus augimo besivystančiose šalyse skatinimas - 14/05/2014

Sąžiningos prekybos ūkio darbininkas nuo kavamedžio skina ekologiškai užaugintas kavos pupeles. ©iStock

Šią savaitę Europos Komisija paskelbė planus skatinti privatųjį sektorių labiau įsitraukti į ES vystomąją veiklą skurdžiausiose pasaulio šalyse.

Besivystančiose šalyse privatusis sektorius jau yra sukūręs 90 % darbo vietų, tačiau ES mano, kad būtų galima paskatinti daugiau privačiojo sektoriaus investicijų į verslą, pavyzdžiui, apgalvotai derinant dotacijas ir paskolas arba naudojant novatoriškas finansines priemones.

12 punktų veiksmų plane išdėstyti pasiūlymai, kaip skatinti atsakingas investicijas šalyse partnerėse:

  • gerinant verslo reguliavimo aplinką;
  • remiant verslo plėtrą;
  • didinant galimybes gauti finansavimą, ypač labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Plane taip pat numatyti žingsniai, kaip įtraukti privatųjį sektorių į tvarios energetikos, tvaraus žemės ūkio ir infrastruktūros bei kitas sritis, kuriose jo dalyvavimas galėtų papildyti ES vystomąją veiklą.

Pagrindiniai principai

Plane daug dėmesio skiriama darbo vietų kūrimui, skurdo mažinimui ir integraciniam augimui numatant, kad įvairių įmonių atveju reikėtų taikyti skirtingą metodiką atsižvelgiant į vietos sąlygas. Pavyzdžiui, pradedančiosioms įmonėms turėtų būti teikiama kitokia parama nei tarptautinėms bendrovėms.

ES parama privačiajam sektoriui bus teikiama tik tuo atveju, jeigu įmonės laikysis aplinkos, socialinių ir mokesčių standartų, gerbs žmogaus ir vietos bendruomenių teises bei vadovausis gero įmonių valdymo principais.

Tikslinga parama

Plane itin daug dėmesio skiriama privačiojo sektoriaus projektų, kuriais padedama moterims, jaunimui ir neturtingiems gyventojams, rėmimui. Jame raginama 

  • laikytis verslo taisyklių, kuriomis atsižvelgiama į ypatingus suvaržymus, su kuriais susiduria moterys;
  • užtikrinti moterų, kurioms dažnai sunku rasti darbą arba pradėti verslą, mokymą ir kitokią paramą. 

ES taip pat nori skirti daugiau paramos neoficialiam, arba „gretutiniam“, sektoriui, kuriam besivystančios ekonomikos šalyse gali priklausyti iki 80 % įmonių. Dokumente siūloma, kad tai būtų galima pasiekti gamintojų asociacijoms rengiant mokymus ir perduodant patirtį, skatinant didesnę darbo vietų saugą, gerinant galimybes patekti į rinkas, gauti finansavimą, naudotis infrastruktūra ir socialinėmis paslaugomis.

Pranešimas spaudai. ES didins privačiojo sektoriaus vaidmenį skatinant integracinį augimą besivystančiose šalyse DeutschEnglishfrançaislatviešu valoda

Naujas ES komunikatas dėl privačiojo sektoriaus English

Europos Komisija. Vystymasis ir bendradarbiavimas

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos