Navigointipolku

EU edistää yksityisen sektorin investointeja kehitysmaissa - 14/05/2014

Reilun kaupan kahvinviljelijä poimii luonnonmukaisesti viljeltyjä kahvinpapuja. ©iStock

Euroopan komissio on julkaissut suunnitelman, jonka tavoitteena on vahvistaa yksityissektorin roolia EU:n toimissa maailman köyhimpien maiden kehityksen tukemiseksi.

Kehitysmaiden työpaikoista jo noin 90 prosenttia on yksityissektorilla. EU uskoo, että yksityissektorin investointeja yrityksiin voitaisiin lisätä esimerkiksi yhdistämällä järkevästi avustuksia ja lainoja tai hyödyntämällä innovatiivisia rahoitusvälineitä.

EU on laatinut 12-kohtaisen toimintasuunnitelman, jolla pyritään edistämään vastuullisia investointeja kumppanimaissa. Siinä ehdotetaan mm. seuraavia toimia:

  • liiketoimintaympäristön sääntelyn parantaminen
  • yritystoiminnan kehittämisen tukeminen
  • mikro- ja pk-yritystenrahoituksen lisääminen.

Yksityissektori pyritään saamaan mukaan myös esimerkiksi kestävää energiaa ja maataloutta tukeviin hankkeisiin, infrastruktuurihankkeisiin ja muille aloille, joilla yksityissektori voi täydentää EU:n kehitysapua.

Keskeiset periaatteet

Suunnitelmassa keskitytään työpaikkojen luomiseen, köyhyyden vähentämiseen ja osallistavaan kasvuun. Tarkoituksena on soveltaa eriytettyä lähestymistapaa erityyppisiin yrityksiin ja ottaa huomioon myös paikalliset olosuhteet. Esimerkiksi uusille yrityksille annettava tuki poikkeaisi monikansallisten yritysten tuesta.

EU:n tukea saavien yksityisten yritysten olisi osoitettava, että ne noudattavat toiminnassaan sosiaali-, ympäristö- ja verotusnormeja ja kunnioittavat ihmisoikeuksia, alkuperäiskansojen oikeuksia ja hyvän hallintotavan periaatteita.

Avun kohdentaminen

Suunnitelmassa tukea kohdennetaan erityisesti yksityissektorin hankkeisiin, joilla autetaan naisia, nuoria ja köyhiä. Tähän pyritään mm. seuraavien toimien avulla: 

  • liike-elämän sääntely, jossa otetaan huomioon erityisesti naisten yritystoimintaa haittaavat tekijät
  • naisille annettava koulutus ja muu tuki, joka auttaa heitä työpaikan löytämiseen tai yrityksen perustamiseen liittyvissä ongelmissa. 

EU haluaa myös kanavoida lisää tukea epäviralliselle sektorille, jolla toimii jopa 80 prosenttia kehitysmaiden yrityksistä. Suunnitelman mukaan tämä tapahtuisi antamalla koulutusta ja asiantuntija-apua tuottajajärjestöille, lisäämällä työympäristön turvallisuutta ja helpottamalla markkinoille pääsyä sekä rahoituksen ja infrastruktuuri- ja sosiaalipalvelujen saantia.

Lehdistötiedote: EU edistää yksityissektorin roolia kehitysmaiden osallistavan kasvun tavoittelussa DeutschEnglishfrançaislatviešu valoda

Uusi EU-tiedonanto yksityissektorin roolista kehityksen tukemisessa English

Euroopan komissio – kehitys ja yhteistyö

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä