Navigatsioonitee

Erasektori osaluse suurendamine arengumaades - 14/05/2014

Õiglases kaubanduses osalev põllumajandusettevõtja korjamas puult orgaanilisi kohviube. © iStock

Euroopa Komisjon avaldas sel nädalal kavad, mis käsitlevad suuremat erasektori kaasatust ELi arengualases töös maailma vaeseimates riikides.

Juba praegu saab kanda 90% arengumaade töökohtadest eraktori arvele. Kuid EL usub, et suuremaid erasektori investeeringuid ettevõtlusesse saaks võimendada, kombineerides näiteks läbimõeldult toetused ja laenud või innovaatiliste rahastamisvahendite kasutamise.

12 punktist koosnev tegevuskava hõlmab ettepanekuid vastutustundlike investeeringute edendamiseks partnerriikides järgmiste meetmete abil:

  • regulatiivse ettevõtluskeskkonna parandamine;
  • ettevõtluse arendamise toetamine;
  • hõlpsama juurdepääsu võimaldamine rahastamisele, eelkõige mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks.

Kavas esitatakse ka meetmed erasektori kaasamiseks sellistes valdkondades nagu säästev energia, säästev põllumajandus ja infrastruktuur ning muudes valdkondades, kus erasektori osalus saab ELi arengualast tööd täiendada.

Aluspõhimõtted

Töökohtade loomisele, vaesuse vähendamisele ja kaasavale majanduskasvule keskenduvas kavas soovitatakse kasutada erinevate ettevõtjate jaoks erinevaid lähenemisviise, võttes arvesse kohalikke tingimusi. Näiteks peaks idufirmade toetamine erinema rahvusvahelistele ettevõtjatele antavast toetusest.

EL toetab erasektorit vaid juhul, kui ettevõtjad järgivad keskkonna-, sotsiaal- ja fiskaalnorme, sealhulgas ka inim- ja põlisrahvaste õigusi ning äriühingu üldjuhtimise häid tavasid.

Toetuse suunamine

Kavas keskendutakse eelkõige nende erasektori projektide toetamisele, mis on suunatud naiste, noorte ja vaeste abistamisele. Selles kutsutakse üles võtma järgmisi meetmeid: 

  • ettevõtlust reguleerivad õigusaktid, mille puhul võetakse arvesse naistega seotud eripiiranguid;
  • koolitus ja muu toetus naistele, kel on sageli raskusi töö leidmise või ettevõtlusega alustamisega. 

EL soovib samuti suunata rohkem toetust mitteametlikule ehk „varisektorile”, mis võib hõlmata kuni 80% arenguriikide ettevõtjatest. Kavas soovitatakse selleks koolituste võimaldamist ja erialase nõu andmist tootjate ühendustele, edendades ohutumaid töökohti ning parandades juurdepääsu turgudele, rahastamisele, infrastruktuurile ja sotsiaalteenustele.

Pressiteade: EL edendab erasektori rolli kaasava majanduskasvu saavutamiseks arengumaades DeutschEnglishfrançaislatviešu valoda

ELi uus erasektorit käsitlev teatis English

Euroopa Komisjon − areng ja koostöö

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad