Navigatsioonitee

Euroopa taasühendamise 10. aastapäeva tähistamine - 30/04/2014

Euroopa Liidu 28 liikmesriigi riigilipud

1. mail 2014 tähistatakse ELi ajaloo suurima laienemise 10. aastapäeva. Kümme aastat tagasi laienes EL 10 uue liikmesriigi võrra, millest enamik asuvad Kesk- ja Ida-Euroopas.

„Ühinenult on meil maailmas täita palju olulisem roll; lisaks sellele, et ühinenult saame paremini kaitsta oma huve, saame edendada ka oma väärtusi,” ütles komisjoni president José Manuel Barroso selle ajaloolise aastapäeva puhul.

Laienemisvolinik Štefan Füle märkis järgmist: „10 liikmesriigi ühinemine ELiga 1. mail 2004 on kaasa toonud jagatud stabiilsuse, turvalisuse ja jõukuse. See ühendas Euroopa pärast külma sõja aegset aastatepikkust kunstlikku lahusolekut.”

ELi idasuunaline laienemine kinnistas demokraatia, vabaduse ja õigusriigi põhimõtted miljonite inimeste jaoks, kes olid elanud raudse eesriide taga. Euroopa Liiduga ühinemine oli lootuse ja parema tuleviku sümbol miljonite inimeste jaoks.

Kümme aastat hiljem on Euroopa tugevam, rikkam ja turvalisem – poliitiliselt, majanduslikult ning kultuuriliselt. Laienemine on muutnud ELi maailma suurimaks ühtseks turuks. Liikmesriikide vahelise kaubavahetuse kasv toob kaasa uusi töökohti, investeeringuid ja majanduskasvu. Laienemine on veelgi suurendanud Euroopa kaalu maailmas. 500 miljoni kodaniku koduks olev Euroopa Liit teeb oma hääle kuuldavaks kogu maailmas.

President Barroso avaldus laienemise 10. aastapäeva puhul Englishfrançais(video)

Lugege president Barroso avaldust English

Volinik Füle avaldus laienemise 10. aastapäeva puhul English

2004. aasta laienemise 10. aastapäev – strateegiline kasu, mõju ja praegune laienemiskava English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad