Sti

10 års jubilæum for genforeningen af Europa - 30/04/2014

De 28 EU-landes flag

Den 1. maj 2014 er tiårsdagen for den største udvidelse i EU's historie. Der kom 10 nye lande til – de fleste fra Central- og Østeuropa.

"Sammen betyder vi meget mere på verdensplan. Sammen står vi stærkere, ikke kun når vi skal forsvare vores interesser, men også når vi skal fremme vores værdier," udtalte EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, i den historiske anledning.

Kommissær for udvikling, Štefan Füle, udtalte: "Optagelsen af 10 nye EU-lande den 1. maj 2004 har givet øget stabilitet, sikkerhed og velstand. Det var en genforening af Europa efter mange år med kunstig splittelse under den kolde krig."

EU's udvidelse mod øst betød, at demokrati, frihed og retsstat blev fast forankret blandt millioner af mennesker, der havde boet bag jerntæppet. At komme med i EU stod som symbol for håb og en bedre fremtid for millioner.

Ti år efter er Europa stærkere, rigere og sikrere. Både politisk, økonomisk og kulturelt. Med udvidelsen har EU fået verdens største indre marked. Mere samhandel mellem EU-landene giver nye job, investeringer og vækst. Udvidelsen har også styrket Europas indflydelse internationalt. Som en union med 500 millioner borgere kan vi høres over hele verden.

Formand José Manuel Barrosos udtalelse i anledning af tiåret for udvidelsen Englishfrançais (video)

Læs José Manuel Barrosos udtalelse English

Kommissær Štefan Füles udtalelse om tiåret for udvidelsen English

10-året for udvidelsen i 2004 – strategiske fordele, virkninger og den aktuelle udvidelsesdagsorden English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links