Naršymo kelias

Nevienodi ES kaimynių vykdomų reformų rezultatai - 28/03/2014

Europos žemėlapis © ES

ES pastangų skatinti reformas rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse metinėje apžvalgoje – labai nevienodi 2013 m. rezultatai

Pasitelkusi Europos kaimynystės politiką (EKP) ES teikia finansinę pagalbą šalims partnerėms, pasiryžusioms vykdyti valdžios ir ekonomines reformas bei kitas teigiamas iniciatyvas, pavyzdžiui, kovoti su korupcija.

Šia politika siekiama skatinti klestėjimą, stabilumą ir saugumą Viduržemio jūros regione ir Rytų Europoje.

Nors būta reikšmingų politinių ir ekonominių reformų, 2013 m. daugelyje šalių dėl politinio nestabilumo ir nacionalinių bei regioninių saugumo problemų kilo krizės.

Iššūkių metai

Metinėje ES programos apžvalgoje pasidžiaugta priimta nauja Tuniso konstitucija ir reformomis Maroke. Tačiau ES nerimą kelią politinė poliarizacija, susirinkimų ir spaudos laisvės varžymas Egipte.

Libijoje aštrėja saugumo problemos, trukdančios nacionaliniam susitaikymui ir politinei stabilizacijai. Libanas ir Jordanija grumiasi su Sirijos pilietinio karo poveikiu jų politinei, ekonominei ir socialinei sistemoms. Izraeliečiai ir palestiniečiai atnaujino taikos derybas, bet rimtų kliūčių joms vis dar netrūksta.

Nevienoda pažanga

Rytinėms EKP šalims partnerėms priklausančioje Ukrainoje ir toliau vyksta reikšmingi pokyčiai, prasidėję po paramos asociacijos su ES susitarimui protestų. Šį mėnesį šiems jos siekiams buvo išreikšta parama – krizės ištiktai šaliai ES patvirtino 11 mlrd. eurų finansinės pagalbos paketą.

Moldovoje ir Gruzijoje pasiektą pažangą atsvėrė reformų trūkumas Baltarusijoje, o Azerbaidžanas nedaug nuveikė, kad geriau užtikrintų pagrindines teises ir laisves.

2013 m. EKP šalims suteikta 2,65 mlrd. eurų parama – tai daugiausia per visą 7 metų finansavimo laikotarpį. 2014–2020 m. kaimyninėms šalims skiriamas ES finansavimas sieks 15,4 mlrd. eurų. Šios lėšos gali būti investuojamos, pavyzdžiui, į:

  • kelių saugą,
  • viešąjį transportą,
  • atsinaujinančiuosius energijos šaltinius,
  • infrastruktūrą.

EKP šalims naudinga didesnės apimties prekyba ir paprastesnė kelionių į ES ir iš jos tvarka bei studijų ir kultūros mainų galimybės. Šis procesas remiamas veiksmų planais, dėl kurių kol kas susitarta su 12 iš 16 EKP šalių.

Pranešimas spaudai. Kaimynystės politika kryžkelėje

Kaimynystės politikos apžvalga

Metinė ataskaita PDFEnglish

Europos kaimynystės politikos informacinis centras Englishfrançais

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos