Navigatsioonitee

Reformide elluviimine ELi naaberriikides on ebaühtlane - 28/03/2014

Euroopa kaart © EU

EL avaldas iga-aastase ülevaate jõupingutustest, mida on tehtud reformide soodustamiseks ELi ida- ja lõunapoolsetes naaberriikides. 2013. aasta tulemused on vastakad.

Euroopa naabruspoliitika kaudu annab EL rahalist abi oma partnerriikidele, kes on pühendunud valitsus- ja majandusreformide ning muude positiivsete algatuste, nagu korruptsioonivastane võitlus, elluviimisele.

Poliitika eesmärk on edendada jõukust, stabiilsust ja julgeolekut Vahemere piirkonnas ning Ida-Euroopas.

Vaatamata märkimisväärsetele poliitilistele ja majandusreformidele oli möödunud aasta paljudes riikides kriisiaasta – põhjuseks poliitiline ebastabiilsus ning riiklikud ja piirkondlikud julgeolekuküsimused.

Väljakutsete aasta

Positiivse arenguna tuuakse ELi iga-aastases ülevaates välja uue põhiseaduse vastuvõtmine Tuneesias ja reformid Marokos. EL tunneb aga muret poliitilise polariseerumise ning kogunemis- ja ajakirjandusvabaduse piiramise pärast Egiptuses.

Liibüa seisab silmitsi veelgi teravnevate julgeolekuprobleemidega, mis tõkestavad rahvuslikku leppimist ja poliitilist stabiliseerimist. Liibanonile ning Jordaaniale põhjustab raskusi Süüria kodusõja mõju nende poliitilistele, majandus- ja sotsiaalsüsteemidele. Iisraellased ja palestiinlased on taas alustanud rahuläbirääkimisi, kuid on endiselt vastamisi tõsiste takistustega.

Ebaühtlane areng

Naabruspoliitika idapoolsetest riikidest on Ukrainas toimumas suured muutused, mille vallandasid protestid ELiga assotsieerimise toetuseks. Käesoleval kuul kiitis EL kriisist tabatud riigi toetuseks heaks 11 miljardi euro suuruse finantsabipaketi.

Moldovas ja Gruusias tehtud edusammudele vastandus reformide puudumine Valgevenes ning Aserbaidžaan tegi vähe põhiõiguste ja -vabaduste tugevdamiseks.

EL toetas 2013. aastal oma naabruspoliitika partnerriike 2,65 miljardi euroga, mis on suurim summa 7-aastase rahastamisperioodi vältel. Ajavahemikuks 2014–2020 on ELi naabruspoliitikale eraldatud 15,4 miljardit eurot. Seda võib kasutada investeeringuteks järgmistes valdkondades:

  • liiklusohutus
  • ühistransport
  • taasutvad energiaallikad
  • taristu.

Euroopa naabruspoliitika riigid saavad kasu suuremast kaubavahetusest, lihtsustatud reisimistingimustest, õppimisvõimalustest ja kultuurivahetusest. Poliitikat toetavad tegevuskavad, milles on kokkuleppele jõutud 12 naabruspoliitika riigiga 16st.

Pressiteade – Ülevaade Euroopa naabruspoliitikast

Naabruspoliitika ülevaade

Aastaaruanne PDFEnglish

Euroopa naabruspoliitika teabekeskus Englishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad