Cesta

S reformami je to v zemích sousedících s EU velmi různé - 28/03/2014

Mapa Evropy © EU

Výroční zpráva EU ohledně reforem v zemích na východ a jih od Unie poukazuje na nerovnoměrný vývoj v roce 2013.

Prostřednictvím evropské politiky sousedství (EPS) poskytuje Evropská unie finanční pomoc partnerským zemím odhodlaným provádět správní a hospodářské reformy a další pozitivní iniciativy, jako je boj proti korupci.

Cílem této politiky je podporovat prosperitu, stabilitu a bezpečnost ve Středomoří a ve východní Evropě.

I přes významné politické a hospodářské reformy byl rok 2013 v mnoha zemích ve znamení krize vyplývající z politické nestability a otázek vnitrostátní i regionální bezpečnosti.

Náročný rok

Ve svém ročním přezkumu tohoto programu uvítala EU přijetí nové ústavy v Tunisku a reformy v Maroku. Unie však vyjádřila znepokojení nad politickou polarizací, omezováním svobody shromažďování a svobody tisku v Egyptě.

Libye čelí zhoršující se bezpečnostní situaci, která brání procesu národního usmíření a politické stabilizaci. Libanon a Jordánsko se potýkají s dopadem občanské války v Sýrii na jejich politiku, ekonomiku i sociální oblast. Izraelci a Palestinci sice obnovili mírové rozhovory, ty však stále narážejí na závažné překážky.

Nerovnoměrný pokrok

Na východě Evropy se Ukrajina i nadále nachází v agónii po historických změnách, které vyvolaly protesty na podporu přidružení k EU. Unie podpořila legitimní snahy Ukrajinců na začátku března, kdy schválila balíček finanční pomoci ve výši 11 miliard eur pro tuto krizí zmítanou zemi.

Pokrok zaznamenalo Moldavsko a Gruzie. V Bělorusku však k žádným reformám nedošlo a stejně tak učinil málo k posílení základních práv a svobod Ázerbájdžán.

Finanční pomoc pro země EPS dosáhla v loňském roce 2,65 miliardy eur, což je v rámci 7letého období financování nejvíce. V letech 2014 až 2020 finanční prostředky EU na pomoc sousedním zemím dosáhnou 15,4 miliardy eur. Ty mohou být investovány v oblastech, jako jsou:

  • bezpečnost silničního provozu
  • veřejná doprava
  • obnovitelné zdroje energie
  • infrastruktura.

EPS přináší těmto zemím a jejich obyvatelům větší možnosti obchodování, snadnější cestování do EU a příležitosti pro studijní a kulturní výměny. Celý proces se opírá o akční plány, které byly doposud dohodnuty s 12 ze 16 zemí tohoto programu.

Tisková zpráva – Politika sousedství na rozcestí

Přehled politiky sousedství

Výroční zpráva PDFEnglish

Informační centrum evropské politiky sousedství Englishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy