Sökväg

G20-toppmötet – Barroso sätter fokus på återhämtning - 05/09/2013

Barroso på det åttonde G20-mötet i Ryssland

G20-mötet i Sankt Petersburg bör sända ut en tydlig signal om fortsatt återhämtning, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

– EU har uppfyllt sina åtaganden från förra året, men den globala återhämtningen är ännu skör, säger kommissionsordförande José Manuel Barroso.
Det finns visserligen positiva tecken på att vi står inför en vändpunkt, men arbetslösheten är fortsatt hög och Barroso betonar därför att vi inte får slå oss till ro. Nyckeln till en långvarig återhämtning är enligt Barroso trovärdighet och förtroende. Han hoppas att G20-mötet antar ”Sankt Petersburg-handlingsplanen” med fortsatta gemensamma insatser för tillväxt och jobb.

Kommissionsordföranden har också förhoppningar i fråga om beskattning, reglering av finansmarknaderna och handel.

 • Beskattning:
  – G20-medlemmarna bör avsluta det arbete som vi inlett i Europa och se till att automatiskt informationsutbyte blir global standard, säger Barroso. Toppmötet kommer att bekräfta det globala paradigmskiftet när det gäller beskattning och vi kan vara säkra på att skattefusk och skatteflykt snart är ett minne blott. Vi håller också på att införa en rättvisare beskattning.
  Barroso uppmanar G20-medlemmarna att inleda det automatiska informationsutbytet redan 2015. Han efterlyser också krafttag mot urholkningen av skattebasen och överföring av vinster med utgångspunkt i OECD:s arbete.
 • Reglering av finansmarknaderna:
  – G20-medlemmarna bör fortsätta arbetet och täppa till de återstående luckorna. EU är nu redo att rikta strålkastarna mot ett område som länge legat i mörker, nämligen skuggbanker.
  Detta är en hänvisning till EU-kommissionens långtgående plan för tillsyn och reglering av skuggbankssystemet.
 • Handel:
  – Det här toppmötet bör bekräfta G20-medlemmarnas insatser mot protektionism, förlänga Toronto-åtagandet om frysning och trappa upp kampen mot handelsrestriktioner.
  EU håller på att liberalisera sina handelsförbindelser med en rad länder och regioner i världen, bland annat med några grannländer. Enligt Barroso bör det ses som ett positivt exempel på EU:s insatser för att stimulera tillväxt och nya jobb i hela regionen. Han betonar att EU förväntar sig respekt för partner- och grannländernas suveränitet.

José Manuel Barroso avslutade sitt uttalande med en uppmaning till världssamfundet. Världens länder måste enas om hur man ska hantera utvecklingen i Syrien och få slut på konflikten som han kallar den största humanitära tragedin i vår tid.
– Den här veckan nådde antalet syrianska flyktingar den skrämmande siffran 2 miljoner. Det är vår gemensamma plikt att agera.
EU är den största givaren av krishjälp till offren för konflikten och har hittills bidragit med 1,3 miljarder euro.

Uttalande av José Manuel Barroso inför G20-mötet i Sankt Petersburg English (en)

Pressmeddelande: EU-kommissionens plan för att ta itu med riskerna i skuggbankssystemet

Foton och videoklipp English (en)fr

Läs mer om G20

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar