Navigačný riadok

Samit G20: „Zotrvajme v našom úsilí“ - 05/09/2013

Predseda Barroso na 8. samite G20 v Rusku

Tento samit G20 by mal vyslať jednoznačný signál dôvery v pokračovanie oživenia, povedal včera pred samitom v Petrohrade predseda Komisie Barroso.

„EÚ splnila svoje záväzky, ktoré si stanovila minulý rok, ale celosvetové oživenie je naďalej krehké. (...) V Európe vidíme obrat k lepšiemu,“ povedal predseda Komisie Barroso a zdôraznil, že sa z dôvodu vysokej úrovne nezamestnanosti nemôžme uspokojiť s dosiahnutými výsledkami, aj keď sme zaznamenali pozitívne náznaky oživenia. Uviedol, že je mimoriadne dôležité, aby sme vynaložili všetko úsilie na zabezpečenie udržateľnosti tohto oživenia a dodal, že „vierohodnosť a dôvera sú preto kľúčovými faktormi.“ Barroso očakáva, že G20 prijme petrohradský akčný plán, ktorý bude slúžiť ako prostriedok na pokračujúce kolektívne opatrenia zamerané na rast zamestnanosť.

Predseda Barroso prezentoval aj svoje očakávania týkajúce sa ostatných hlavných bodov programu samitu G20: daní, finančnej regulácie a obchodu.

  • V oblasti daní: „Na samite G-20 by sa mal zavŕšiť proces, ktorý sme začali v Európe, a automatická výmena informácií by sa mala stať globálnym štandardom. Tento samit bude dokončením zásadnej zmeny v oblasti zdanenia. Občania si môžu byť istí: doba daňových podvodov a únikov, ktorých sa dopúšťali jednotlivci a firmy, speje ku svojmu koncu. Do výberu daní zavádzame viac spravodlivosti. (...) Budem trvať na začatí automatickej výmeny informácií medzi členmi G20 už od roku .“ Predseda Komisie vyzval lídrov G20, aby vychádzajúc z „vynikajúcej práce OECD rázne zakročili proti presunu ziskov a erózii základu dane.“
  • V oblasti finančnej regulácie: „Tento samit G20 by mal udržať tempo finančnej regulácie a pokračovať v odstraňovaní medzier v regulácii finančných trhov.“ Barroso v tejto súvislosti zdôraznil, že „Európa je v súčasnosti pripravená na rozsiahle opatrenia, aby vniesla viac svetla do oblasti, ktorá ostávala skrytá – do tzv. tieňového bankovníctva.“ Ide o ambiciózny prístup pre dohľad a reguláciu tieňového bankovníctva, ktorý Európska komisia navrhla 4. septembra, deň pred prejavom predsedu Barrosa.
  • V oblasti obchodu: Tento samit by mal podľa predsedu Komisie potvrdiť záväzok G20 týkajúci sa boja proti protekcionizmu, predĺžiť dohodu o neprijímaní protekcionistických opatrení zo samitu v Toronte v roku 2010 a urobiť viac v záujme zrušenia opatrení obmedzujúcich obchod. Európa liberalizuje svoje obchodné vzťahy s mnohými krajinami a regiónmi vo svete vrátane „niektorých krajín v našom susedstve.“ Barroso dodal, že tieto aktivity by mali byť vítané ako pozitívny príklad činností Európskej únie zameranej na stimuláciu rastu zamestnanosti, a to nielen v týchto krajinách, ale aj v širšom regióne. „Očakávame, že zvrchovanosť našich susedov a partnerov bude v plnej miere rešpektovaná,“ zdôraznil Barroso.

Predseda Barroso uzavrel svoj prejav výzvou na dosiahnutie konsenzu v medzinárodnom spoločenstve, pokiaľ ide o reakciu na najnovší vývoj v Sýrii a ukončenie konfliktu v tejto krajine, ktorý je „najväčšou humanitárnou tragédiou našich čias.“ Tento týždeň dosiahol počet sýrskych utečencov hrozivé rozmery – krajinu už opustili 2 000 000 osôb. „Všetci máme povinnosť konať,“ zdôraznil Barroso. EÚ je najväčším darcom pomoci ľuďom trpiacim v oblasti dôsledkami tejto krízy (doposiaľ 1,3 miliardy EUR).

Prejav predsedu Barrosa pred samitom G20 v Petrohrade English (en)

Tlačová správa: Plán Komisie na riešenie rizík spojených s tieňovým bankovníctvom

Fotografie a videozáznamy z podujatia English (en)fr

Viac informácií o samite G20 Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy