Ścieżka nawigacji

Szczyt G20: „Musimy kontynuować nasze wysiłki” - 05/09/2013

Przewodniczący Barroso na 8. szczycie G20 w Rosji

Przywódcy państw grupy G20 powinni wysłać jasny sygnał, że ożywienie gospodarcze będzie postepować – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przed rozpoczęciem szczytu, który odbywa się dziś w Petersburgu.

„Unia Europejska wywiązała się ze swoich zobowiązań podjętych w zeszłym roku i choć światowe ożywienie gospodarcze jest ciągle kruche i niepewne, (...) w Europie zbliżamy się do punktu zwrotnego”, powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, podkreślając, że „choć widoczne są wyraźne pozytywne efekty ożywienia, nie możemy spocząć na laurach, m.in ze względu na wysoką stopę bezrobocia”. Zwrócił uwagę, że należy dołożyć wszelkich starań, aby wzrost ten był trwały, i dodał: „Dlatego właśnie wiarygodność i zaufanie mają kluczowe znaczenie”. Przewodniczący oczekuje, że grupa G20 przyjmie w Petersburgu wspólny plan dalszego działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Według przewodniczącego Barroso wśród innych głównych punktów porządku obrad tego szczytu powinny znaleźć się kwestie dotyczące opodatkowania, regulacji sektora finansowego i handlu.

  • Opodatkowanie: „Grupa G20 powinna zakończyć proces, który udało nam się zapoczątkować w Europie. Automatyczna wymiana informacji powinna stać się standardem na poziomie światowym. Na spotkaniu zostaną przyjęte duże zmiany w dziedzinie opodatkowania. Obywatele mogą mieć pewność, że dni oszustw podatkowych i uchylania się od płacenia podatków przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa są policzone. Opodatkowanie będzie sprawiedliwe. (...) Będę dążył do tego, by automatyczna wymiana informacji między członkami grupy G20 rozpoczęła się już w 2015 r.”. Ponadto wezwał przywódców krajów grupy G20 do „podjęcia stanowczych działań w oparciu o sprawozdanie opracowane przez OECD przeciwko erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków”.
  • Regulacja sektora finansowego: „Przywódcy państw grupy G20 powinni kontynuować wysiłki na rzecz uregulowania rynków finansowych oraz wypełnienia pozostałych luk”. Podkreślił, że „obecnie UE gotowa jest do podjęcia szeroko zakrojonych działań zmierzających do zajęcia się równoległym system bankowym, który do tej pory pozostawał w cieniu”. Chodzi o ambitną strategię w zakresie nadzoru i regulacji równoległego systemu bankowego, którą Komisja Europejska przedstawiła dzień wcześniej.
  • Handel: „Przywódcy państw grupy G20 powinni potwierdzić zobowiązanie do zwalczania protekcjonizmu, przedłużyć tzw. klauzulę standstill z Toronto i zwiększyć wysiłki na rzecz wyeliminowania środków ograniczających handel”. Europa dąży do liberalizacji swoich stosunków handlowych z wieloma krajami i regionami na świecie, w tym również „z niektórymi krajami z nią sąsiadującymi”. Dodał, że „wysiłki te powinny być przyjęte jako pozytywny przykład działań Unii Europejskiej na rzecz pobudzania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia nie tylko w tych krajach, ale również w całym regionie. Mamy nadzieję, że suwerenność naszych sąsiadów i partnerów będzie w pełni przestrzegana”, podkreślił przewodniczący.

Na końcu swojego oświadczenia przewodniczący Barroso wezwał społeczność międzynarodową do wypracowania konsensusu w kwestii sposobów reagowania na ostatnie wydarzenia w Syrii, a także zakończenia tego konfliktu, który określił jako „największą tragedię humanitarną naszych czasów”: „W tym tygodniu liczba uchodźców z Syrii osiągnęła 2 mln – to przerażające. Wszyscy mamy obowiązek podjąć działania”. UE jest największym dawcą pomocy dla osób dotkniętych tym konfliktem (do tej pory udzielono pomocy w wysokości 1,3 mld euro).

Oświadczenie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso z okazji szczytu G20 w Petersburg English

Komunikat prasowy: Komisja chce ograniczyć ryzyko związane z równoległym systemem bankowym

Zdjęcia i nagrania wideo ze szczytu G20 Englishfrançais

Więcej informacji o szczycie G20 Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki