Navigācijas ceļš

G20 samits: “Jāturpina iesāktais” - 05/09/2013

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu par astoto G20 samitu Krievijā

G20 valstu sanāksmei vajadzētu nostiprināt pārliecību, ka ekonomikas augšupeja turpināsies, Komisijas priekšsēdētājs Barrozu šodien sacīja pirms samita Sanktpēterburgā.

“ES ir pildījusi saistības, ko tā uzņēmās iepriekšējā gadā, taču pasaules ekonomikas augšupeja vēl ir samērā nestabila. (..) Mēs Eiropā jau redzam pavērsiena punktu,” sacīja Komisijas priekšsēdētājs Barrozu, uzsverot, ka “pašapmierinātība ir nevietā, jo vēl ir vērojams liels bezdarbs, taču augšupejas pazīmes ir nenoliedzamas”. Viņš norādīja, ka ir ārkārtīgi svarīgi darīt visu iespējamo, lai šī augšupeja būtu noturīga, piebilzdams: “Tāpēc liela nozīme ir uzticamībai un pārliecībai.” Komisijas priekšsēdētājs paredz, ka G20 valstis pieņems Sanktpēterburgas rīcības plānu, kas palīdzēs visiem kopā gādāt par izaugsmi un nodarbinātību.

Barrozu pauda savus uzskatus arī par citiem G20 darba kārtības svarīgākajiem jautājumiem: nodokļu lietām, finanšu regulējumu un tirdzniecību.

  • Par nodokļiem: “G20 vajadzētu līdz galam nostiprināt to principu, ko mēs jau esam sākuši īstenot Eiropā, — automātiskai informācijas apmaiņai jākļūst par pasaules standartu. Pēc šī samita pašos pamatos būs mainījusies pieeja nodokļiem. Iedzīvotāji var būt droši: tās dienas, kad cilvēki un uzņēmumi varēja krāpties, nemaksājot nodokļus, nu ir skaitītas. Mēs vēlamies vairāk taisnīguma nodokļu sistēmā. (..) Es uzstāšu, ka G20 valstīm jāsāk automātiska informācijas apmaiņa jau 2015. gadā.” Viņš arī aicināja G20 valstu vadītājus “aktīvi ķerties pie darba, lai, balstoties uz pārliecinošajiem ESAO darba rezultātiem, novērstu nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu”.
  • Par finanšu regulējumu: “Šajā G20 sanāksmē vajadzētu saglabāt finanšu regulējuma jomā uzņemto tempu un turpināt novērst regulējuma spraugas finanšu tirgū.” Viņš šajā saistībā uzsvēra, ka “Eiropa nu ir gatava vadīt “sakopšanas” darbus un viest skaidrību jomā, kas līdz šim ir bijusi miglā tīta, — paralēlajā banku sistēmā, ko dažkārt dēvē arī par ēnu banku sektoru. Tas attiecas uz vērienīgo plānu, kurš paredz ieviest uzraudzību un regulējumu paralēlajā banku sistēmā un ar kuru Eiropas Komisija nāca klajā tikai dienu iepriekš.
  • Par tirdzniecību: “Šai sanāksmei vajadzētu apliecināt G20 apņemšanos izskaust protekcionismu, pagarināt Toronto paustās saistības atturēties no šādiem risinājumiem un darīt vairāk, lai atteiktos no tirdzniecību ierobežojošiem pasākumiem.” Eiropa liberalizē tirdzniecības attiecības ar daudzām pasaules valstīm un reģioniem, tostarp “ar dažām kaimiņvalstīm”. Viņš piebilda, ka šāda pieeja “būtu pelnījusi atzinību kā pozitīvs Eiropas Savienības piemērs, kas palīdz stimulēt izaugsmi un nodarbinātību, turklāt ne tikai šajās valstīs, bet arī reģionā kopumā. Mēs rēķināmies ar to, ka tiks pilnībā ievērota mūsu kaimiņvalstu un partneru suverenitāte,” viņš uzsvēra.

Komisijas priekšsēdētājs paziņojuma beigās aicināja starptautisko sabiedrību vienoties par to, kā reaģēt uz notikumu attīstību Sīrijā un darīt galu turienes konfliktam, kas ir “mūsu laiku vislielākā cilvēces traģēdija”. “Šonedēļ Sīrijas bēgļu skaits sasniedza 2 miljonus, kas ir šausminošs skaits. Mums visiem ir pienākums rīkoties.” ES ir lielākā palīdzības sniedzēja, kas uz vietas nodrošina atbalstu cilvēkiem, kuri cieš no Sīrijas krīzes sekām. Līdz šim piešķirtās palīdzības vērtība ir 1,3 miljardi eiro.

Priekšsēdētāja Barrozu paziņojums pirms G20 valstu samita Sanktpēterburgā English

Paziņojums presei: Komisijas ceļvedis ar paralēlo banku sistēmu saistīto risku mazināšanai

Fotoattēli un videomateriāli no pasākuma Englishfrançais

Plašāka informācija par G20 Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites