Cosán nascleanúna

Cruinniú Mullaigh G20: “Coinnímis orainn lenár n-iarrachtaí” - 24/07/2013

An tUachtarán Barroso i láthair sa Rúis ag an 8ú cruinniú mullaigh G20

Ba chóir go dtabharfadh cruinniú mullaigh G20 teachtaireacht láidir muiníne go leanfar den téarnamh - sin a bhí le rá ag an Uachtarán Barroso roimh an gcruinniú mullaigh atá ar siúl inniu i gCathair Pheadair.

"Bhí toradh ar na gealltanais a rinne an AE an bhliain seo caite, ach tá an téarnamh domhanda fós íogair mar sin féin. (...) Feicimid cor cinniúnach san Eoraip", a dúirt an tUachtarán Barroso, agus chuir sé béim air nár chóir dúinn "bheith róshásta linn féin, go háirithe de bharr an ardleibhéil dífhostaíochta, cé go bhfuil comharthaí dearfacha ar an téarnamh le tabhairt faoi deara mar sin féin." Mheabhraigh sé go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach gach iarracht a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh an téarnamh seo inmharthana go fadtéarmach, agus dúirt: "Sin an fáth a bhfuil an inchreidteacht agus an mhuinín chomh tábhachtach sin". Tá súil ag an Uachtarán go n-éireoidh leis an G20 Plean Gníomhaíochta Chathair Pheadair a ghlacadh mar uirlis chun go leanfar de na comhbhearta fáis agus fostaíochta.

Leag an tUachtarán Barroso amach freisin an méid a bhfuil sé ag súil leis i dtaobh na mórmhíreanna eile atá ar chlár chruinniú an G20: cánachas, rialáil airgeadais agus trádáil.

  • Cánachas: "ba chóir go gcuirfeadh an G20 clabhsúr leis an méid atá tosaithe againn san Eoraip agus caighdeán domhanda a dhéanamh den uathmhalartú faisnéise. Is é an cruinniú mullaigh seo an chéim dheireanach san athrú ó bhonn ar an gcóras cánachais. Is údar misnigh é do na saoránaigh: beidh deireadh go luath leis an gcalaois agus an imghabháil chánach a dhéanann daoine aonair agus lucht gnó. Tabharfar isteach cothroime sa chánachas. (...) Déanfaidh mé mo sheacht ndícheall tús a chur leis an uathmhalartú faisnéise i measc chomhaltaí an G20 chomh luath le 2015." D'iarr sé freisin ar cheannairí an G20 "gníomh cinntitheach a dhéanamh chun cosc a chur ar aistriú brabúis agus ar chreimeadh boinn, agus an obair sin a bhunú ar an tsárobair a rinne an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta."
  • Rialáil airgeadais: "níor cheart don G20 seo baint den mhóiminteam sa rialáil airgeadais agus san iarracht na bearnaí atá sna margaí airgeadais a líonadh". Chuir sé béim freisin sa chomhthéacs sin air go bhfuil "an Eoraip ullamh anois le ceannaireacht a ghlacadh ar bheart cuimsitheach le solas a chaitheamh ar réimse a bhí sa dorchadas go dtí seo: an scáthbhaincéireacht." Is é atá i gceist aige anseo an cur chuige uaillmhianach a mhol an Coimisiún Eorpach an lá roimhe sin chun maoirseacht agus rialáil a dhéanamh ar an scáthbhaincéireacht.
  • Trádáil: "ba cheart go ndaingneodh an cruinniú mullaigh seo tiomantas an G20 cosc a chur ar chaomhnaitheacht, síneadh a chur le clásal scoir Toronto agus tuilleadh oibre a dhéanamh le bearta sriantacha trádála a chur i leataobh". Tá an Eoraip i mbun léirscaoilte ar a caidreamh trádála le tíortha agus réigiúin éagsúla ar fud an domhain, agus "le roinnt tíortha comharsanacha". Dúirt sé freisin go gcuirfí "fáilte mhór roimhe sin mar dhea-shampla den obair atá ar siúl ag an Aontas Eorpach le borradh a chur faoi fhás an gheilleagair agus faoi phoist. Ní amháin sna tíortha sin, ach ar fud an réigiúin máguaird freisin. Tá súil againn go dtabharfar lánurraim do cheannasacht ár gcomharsan agus ár gcomhpháirtithe", a dúirt sé.

Mar fhocal scoir, d'áitigh an tUachtarán Barroso ar an bpobal idirnáisiúnta teacht ar chomhaontú faoin tslí le tabhairt faoin méid atá ag titim amach sa tSiria, agus faoin tslí le deireadh a chur leis an gcoimhlint sa tír sin, "an tragóid dhaonna is mó lenár linn féin": "Is mór an t-uafás é go bhfuil 2 mhilliún dídeanaí ón tSiria anois ann. Tá dualgas orainn uile teacht i gcabhair orthu". Is é an AE an deontóir is mó d'fhóirithint do na daoine sin atá thíos leis de bharr éifeachtaí na géarchéime seo (€1.3 billiún go dtí seo).

Ráiteas ón Uachtarán Barroso roimh Chruinniú Mullaigh an G20 i gCathair Pheadair English (en)

Preaseisiúint: Treochlár an Choimisiúin chun dul i gceann na rioscaí a bhaineann leis an scáthbhaincéireacht български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)English (en)español (es)eesti keel (et)suomi (fi)français (fr)hrvatski (hr)magyar (hu)italiano (it)lietuvių kalba (lt)latviešu valoda (lv)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)svenska (sv)

Grianghraif agus físeáin den chruinniú mullaigh English (en)fr

Tuilleadh eolais faoi G20

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links