Navigatsioonitee

G20 tippkohtumine: jätkame jõupingutusi - 05/09/2013

President Barroso kaheksandal G20 tippkohtumisel Venemaal

President Barroso sõnul tuleks täna Peterburis toimuval G20 tippkohtumisel anda tugev kindlustunnet sisendav sõnum, et kriisist taastumine jätkub.

„EL on täitnud oma eelmisel aastal võetud kohustused, kuid maailmamajanduse taastumine on endiselt habras. [---] Meie Euroopas näeme pöördepunkti,” ütles president Barroso. Samas rõhutas ta, et tuleks vältida enesega rahulolu, kuna töötuse määr on endiselt väga kõrge. Kuid positiivseid paranemismärke võib siiski täheldada. Ta märkis, et on ülioluline teha kõik selleks, et taastumine oleks ajas jätkusuutlik. Seetõttu on usaldusväärsus ja kindlustunne esmatähtsad. President ootab G20 juhtidelt Peterburi tegevuskava vastuvõtmist. See peaks olema aluseks jätkuvatele ühistele meetmetele majanduskasvu ja töökohtade loomise edendamiseks.

President Barroso tutvustas ka oma ootusi seoses teiste tippkohtumisel arutlusele tulevate teemadega, milleks on maksustamine, finantsvaldkonna reguleerimine ja kaubandus.

  • Maksustamine: G20 peaks viima lõpule Euroopas alustatu ning muutma automaatse teabevahetuse üleilmseks standardiks. See tippkohtumine viib lõpule paradigmamuutuse maksustamise valdkonnas. Kodanikud võivad olla kindlad: üksikisikute ja ettevõtjate maksupettused ja maksudest kõrvalehoidumine on peagi minevik. Maksustamine muudetakse õiglasemaks. President Barroso kutsus üles alustama automaatset teabevahetust G20 liikmete vahel juba 2015. aastal ning võtma OECD suurepärasele tööle tuginedes otsustavaid meetmeid kasumi ümberpaigutamise ja maksubaasi õõnestamise vastu.
  • Finantsvaldkonna reguleerimine: seekordsel G20 tippkohtumisel tuleks jätkata finantsvaldkonna reguleerimist ning lünkade täitmist finantsturgudel. President Barroso rõhutas, et Euroopa on nüüd valmis ulatuslikeks meetmeteks, mille eesmärk on heita valgust valdkonnale, mis siiani on jäänud tähelepanuta, nimelt varipangandusele. Ta viitas vaid päev varem Euroopa Komisjoni poolt tehtud ettepanekule varipanganduse järelevalve ja reguleerimise kohta.
  • Kaubandus: sellel tippkohtumisel tuleks kinnitada G20 pühendumust võidelda protektsionismi vastu, pikendada Toronto standstill-klausli kehtivust ning teha suuremaid jõupingutusi kaubandust piiravate meetmete kõrvaldamiseks. EL liberaliseerib oma kaubandussuhted mitmete riikide ja piirkondadega maailmas, sh mõnede oma naaberriikidega. Seda tuleks näha kui positiivset näidet Euroopa Liidu tegevusest majanduskasvu ja tööhõive edendamisel – mitte üksnes asjaomastes riikides, vaid piirkonnas laiemalt. Barroso rõhutas, et EL eeldab oma naabrite ja partnerite suveräänsuse täielikku austamist.

President Barroso lõpetas oma avalduse üleskutsega jõuda rahvusvahelise konsensuseni selles, kuidas reageerida viimastele arengutele Süürias ning kuidas lõpetada sealne konflikt, mis on meie aja suurim humanitaarkatastroof: „Sellel nädalal jõudis Süüria põgenike arv 2 miljonini. Meil kõigil on kohustus tegutseda.” EL on suurim abiandja käesoleva kriisi tagajärgede tõttu kannatavatele inimestele (praeguseks on eraldatud 1,3 miljardit eurot).

President Barroso avaldus Peterburis toimuva G20 tippkohtumise eel English (en)

Pressiteade: Komisjoni tegevuskava varipangandusega kaasnevate riskide vähendamiseks

Ürituse fotod ja videod English (en)fr

Rohkem teavet G20 kohta Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad