Sökväg

Försvara EU:s försvarsindustri - 24/07/2013

Italienskt kustbevakningsfartyg med EU:s logotyp © EU

Kommissionen har lagt fram en handlingsplan som ska göra EU:s försvars- och säkerhetsindustri mer konkurrenskraftig.

Samtidigt som EU måste hantera nya hot mot säkerheten har enskilda medlemsländer svårt att utrusta sina väpnade styrkor på rätt sätt. Insatserna i Libyen nyligen visade på stora brister i de militära resurserna.

EU-kommissionen föreslår därför en handlingsplan English som ska göra försvarsindustrin effektivare och mer konkurrenskraftig.

Strategisk betydelse

Försvarets främsta uppgift är förstås att skydda människor, men det är också en viktig ekonomisk sektor. Under 2012 omsatte försvarsindustrin 96 miljarder euro, sysselsatte cirka 400 000 människor och skapade indirekt 960 000 andra jobb.

Men konkurrensen från länder utanför EU hårdnar. Brasilien, Ryssland, Indien och Kina ökar stadigt sina utgifter.

Sänkta kostnader

Försvarsutrustning är ofta extremt dyr, samtidigt som försvarsbudgetarna skärs ned. Mellan 2001 och 2010 minskade EU:s försvarsutgifter från 251 till 194 miljarder euro. Nedskärningarna har särskilt drabbat forskningen, som behövs för att vi ska ligga steget före nya hot. Mellan 2005 och 2010 minskade utgifterna med 14 procent.

Genom bättre EU-samarbete kan man sänka kostnaderna. Det finns 16 olika typer av fregatter i EU-länderna. Om alla länder i stället använde samma modell, av fregatter och annan utrustning, får man stordriftsfördelar.

Kommissionens förslag

Handlingsplanen ska fördjupa EU-samarbetet om försvarsmateriel, stärka konkurrenskraften och främja samverkan mellan civil och militär forskning, t.ex. om kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära hot och fjärrstyrda lufttransportsystem.

Kommissionen vill också hjälpa småföretagen i försvarssektorn, främja kompetensutveckling och garantera råvarutillgången.

EU-länderna ansvarar fortfarande för sin egen försvarspolitik. Men de samarbetar genom EU:s utrikes- och säkerhetspolitik för att utveckla civila och militära resurser och därmed bättre kunna förebygga konflikter och hantera kriser. Försvarsfrågor omfattas av detta politikområde.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar