Navigacijska pot

Močnejša evropska obrambna industrija - 24/07/2013

Plovilo italijanske obalne straže z logotipom EU © EU

Akcijski načrt za krepitev konkurenčnosti evropske obrambne in varnostne industrije.

V času, ko se Evropa nahaja pred novimi varnostnimi izzivi, njene države le s težavo primerno opremijo svoje oborožene sile. Nedavno evropsko posredovanje v Libiji je razkrilo večje pomanjkljivosti ključnih vojaških zmogljivosti.

Evropska komisija je zato predlagala akcijski načrt English za izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti obrambne industrije.

Strateški pomen

Glavni razlog za krepitev obrambnih zmogljivosti je želja po zagotavljanju varnosti prebivalstva, vendar pa ima obrambna industrija tudi velik gospodarski pomen. Leta 2012 je zaposlovala približno 400 000 ljudi, posredno pa je ustvarila še 960 000 dodatnih delovnih mest in imela skupni promet v višini 96 milijard evrov.

Vendar ima EU tudi področju obrambe vedno več tekmecev. Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska (države BRIK) večajo svojo porabo v tem sektorju.

Varčevanje in stroški

Vojaška oprema je pogosto zelo draga, toda nacionalni proračuni za obrambo so vedno manjši, saj sledijo varčevanju javnih financ. Med letoma 2001 in 2010 se je poraba za obrambo v EU z 251 milijard evrov znižala na 194 milijard evrov. Varčevanje je zlasti prizadelo raziskave, ki so izredno pomembne za pripravo odziva na nove grožnje. Med letoma 2005 in 2010 se je poraba za raziskave znižala kar za 14 %.

Z boljšim sodelovanjem na ravni EU bi lahko zmanjšali stroške za obrambo. Države EU imajo tako denimo 16 različnih vrst fregat. Če bi denimo vse države uporabljale isti model fregat in druge opreme, bi lahko razvile ekonomijo obsega.

Predlogi Komisije

Z akcijskim načrtom naj bi okrepili sodelovanje v EU na področju obrambne opreme, povečali konkurenčnost in spodbudili povezovanje med civilnimi in vojaškimi raziskavami, denimo glede odkrivanja kemijskega, biološkega, radiološkega ali jedrskega materiala ter daljinskega vodenja letal.

Druge pobude so namenjene pomoči za mala podjetja v obrambnem sektorju pri souporabi infrastrukture, pridobivanju potrebnega znanja in zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z najpomembnejšimi surovinami.

Obrambna politika bo še naprej v rokah držav članic, ki že zdaj sodelujejo v skupni zunanji in varnostni politiki EU, v okviru katere razvijajo civilne in vojaške zmogljivosti za učinkovitejše preprečevanje sporov in obvladovanje kriznih razmer. Del te politike je tudi obramba.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave