Navigačný riadok

Obrana obranného priemyslu Európy - 24/07/2013

Plavidlo talianskej pobrežnej stráže s logom EÚ © EÚ

Opatrenia na posilnenie konkurencieschopnosti európskeho obranného a bezpečnostného priemyslu.

V čase, keď Európa čelí novým bezpečnostným hrozbám, sa jednotlivé krajiny boria s problémami pri zabezpečovaní adekvátneho vybavenia pre svoje ozbrojené zložky. Po nedávnych operáciách v Líbyi vyplávali na povrch významné nedostatky kľúčových vojenských spôsobilostí.

Európska komisia navrhuje akčný plán English na zlepšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti obranného priemyslu.

Strategický význam

Hlavným dôvodom na posilnenie obranyschopnosti je ochrana bezpečia ľudí, avšak obranný priemysel je dôležitý aj z hospodárskeho hľadiska. V roku 2012 zamestnával pri obrate 96 miliárd EUR približne 400 000 osôb a nepriamo sa podieľal na vzniku ďalších 960 000 pracovných miest.

Európa však musí na tomto trhu čeliť zvýšenému konkurenčnému tlaku. Brazília, Rusko, India a Čína (tzv. krajiny BRIC) neustále zvyšujú svoje výdavky na obranu.

Redukcia nákladov

Obranné zariadenia sú často veľmi drahé a rozpočty na obranu sa stenčujú – podobne ako ďalšie verejné výdavky. V rokoch 2001 až 2010 klesli výdavky EÚ na obranu z 251 mld. EUR na 194 mld. EUR. Skresávanie výdavkov osobitne postihlo výskum, ktorý je však dôležitý z hľadiska udržania schopnosti reakcie na nové hrozby. Výdavky na výskum poklesli v období rokov 2005 až 2010 o 14 %.

Intenzívnejšia spolupráca na úrovni EÚ by pomohla znížiť náklady. Krajiny EÚ majú až 16 rôznych typov vojnových lodí. Ak by všetky mali rovnaký model fregát, mohli by pre ne a ich vybavenie dosiahnuť úspory z rozsahu.

Návrhy Komisie

Akčný plán je určený na posilnenie spolupráce EÚ v oblasti obranných zariadení, zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu nových väzieb medzi civilným a vojenským výskumom – napríklad v súvislosti s chemickými, biologickými, rádiologickými alebo jadrovými detekčnými systémami a diaľkovo ovládanými leteckými systémami.

Ďalšie iniciatívy zahŕňajú pomoc malým obranným podnikom zameranú na zdieľanie zariadení, podporu získavania zručností, ktoré sa najviac vyžadujú na pracovných trhoch, a na zabezpečenie dodávok dôležitých surovín.

Obranná politika zostáva v pôsobnosti jednotlivých členských štátov EÚ, ktoré však spolupracujú prostredníctvom zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ na rozvoji civilných a vojenských spôsobilostí s cieľom zabezpečiť účinnejšie predchádzanie konfliktom a krízové riadenie. Obrana je súčasťou tejto politiky.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy