Ścieżka nawigacji

Wzmocnić europejski przemysł obronny - 24/07/2013

Statek włoskiej straży przybrzeżnej z logo UE © UE

Plan działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora obronności i bezpieczeństwa.

W czasach, gdy Europa stoi w obliczu nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, poszczególne kraje z trudem starają się zapewnić swojemu wojsku odpowiednie wyposażenie. Ostatnie operacje wojskowe w Libii uwidoczniły istotne niedociągnięcia w zakresie podstawowych zdolności obronnych.

Komisja Europejska proponuje plan działania English, który pomoże zwiększyć wydajność i konkurencyjność przemysłu obronnego.

Znaczenie strategiczne

Głównym powodem wzmocnienia zdolności obronnych jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa, ale nie tylko. Przemysł obronny ma ważne znaczenie również dla rozwoju gospodarczego: w 2012 r. zatrudniał około 400 tys. osób, zapewniał dodatkowe 960 tys. pośrednich miejsc pracy, a jego obroty sięgały 96 mld euro.

Europa musi się zmierzyć z coraz ostrzejszą konkurencją na rynku obronnym. Brazylia, Rosja, Indie i Chiny (tzw. kraje BRIC) bezustannie zwiększają wydatki w tej dziedzinie.

Obniżenie wydatków

Wyposażenie obronne jest często bardzo kosztowne, natomiast wydatki na cele obronne, a także inne wydatki publiczne maleją. W latach 2001–2010 r. UE zmniejszyła swoje wydatki na obronność z 251 mld do 194 mld euro. Cięcia te szczególnie dotknęły badania naukowe, które mają decydujące znaczenie dla ochrony przed nowymi zagrożeniami. Wydatki w tej dziedzinie spadły o 14 proc. w latach 2005–2010.

Dzięki pogłębionej współpracy na szczeblu UE można by obniżyć koszty. Kraje UE dysponują 16 różnymi rodzajami fregat. Gdyby wszystkie państwa używały tego samego modelu fregat i innego wyposażenia obronnego, mogłyby osiągnąć korzyści skali.

Propozycje Komisji

Celem planu działania jest wzmocnienie wewnątrzunijnej współpracy w zakresie wyposażenia obronnego, zwiększenie konkurencyjności tego przemysłu i wspieranie nowych powiązań między cywilną i wojskową działalnością badawczą – na przykład w dziedzinie wykrywania zagrożenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego lub jądrowego czy w dziedzinie zdalnie sterowanych systemów lotniczych.

Poza tym można by wspierać małe przedsiębiorstwa w ramach sektora obronności przez wspólne korzystanie z obiektów i urządzeń, wspieranie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i zapewnienie kluczowych surowców.

Polityka obronna pozostaje w gestii poszczególnych krajów UE. Współpracują one jednak w ramach unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nad rozwijaniem potencjału cywilnego i wojskowego w celu lepszego zapobiegania konfliktom i zarządzania kryzysowego. Obronność stanowi część składową tej polityki.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki