Kruimelpad

Op de bres voor de Europese defensie-industrie - 24/07/2013

EU-sticker op een vaartuig van de Italiaanse kustwacht © EU

De EU komt met een actieplan om het concurrentievermogen van Europese defensie- en veiligheidsbedrijven te vergroten.

Europa wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op veiligheidsgebied en ieder land probeert zijn leger daarvoor zo goed mogelijk uit te rusten. Bij recente operaties in Libië bleek dat zij daarin op belangrijke punten tekortschieten.

De Europese Commissie stelt nu een actieplan English voor om de defensie-industrie efficiënter en competitiever te maken.

Strategisch belang

Mensen beschermen, dat is natuurlijk de belangrijkste reden om de defensiecapaciteit uit te breiden, maar de sector is ook economisch van belang. Er werkten in 2012 zo'n 400.000 mensen in de defensiesector (en indirect nog eens 960.000) met een omzet van 96 miljard euro.

Toch is er steeds meer concurrentie op de markt voor defensieproducten. Brazilië, Rusland, India en China (de "BRIC-landen") investeren al steeds meer.

Kostenbesparing

Defensiematerieel is vaak bijzonder duur terwijl het defensiebudget, net als alle andere overheidsuitgaven, omlaag gaat. Tussen 2001 en 2010 zijn de defensie-uitgaven in de EU gedaald van 251 tot 194 miljard euro. Vooral op onderzoek is sterk bezuinigd (14% minder tussen 2005 en 2010) terwijl dat van levensbelang is om nieuwe dreigingen een stap voor te blijven.

Meer samenwerking op EU-niveau zou de kosten kunnen verlagen. De EU-landen hebben alles bij elkaar 16 verschillende soorten fregatten. Als alle landen hetzelfde model hadden, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor fregatten, zou dat heel wat schaalvoordelen opleveren.

Voorstellen van de Commissie

De EU streeft naar meer samenwerking op het gebied van defensiemateriaal, een groter concurrentievermogen, en nauwere banden tussen civiel en militair onderzoek – denk bijvoorbeeld aan chemische, biologische, radiologische of nucleaire detectie-apparatuur, en drones.

Andere initiatieven zijn het ondersteunen van kleine bedrijven in de defensiesector om faciliteiten te delen, de promotie van opleidingen waar veel behoefte aan is, en het garanderen van de aanvoer van cruciale grondstoffen.

Het defensiebeleid zelf blijft in handen van de afzonderlijke EU-landen. Maar dankzij het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU kunnen zij wel samen de nodige civiele en militaire capaciteit opbouwen voor een doeltreffender conflictpreventie en crisisbeheersing.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links