Cosán nascleanúna

Tionscal cosanta na hEorpa a chosaint - 24/07/2013

Soitheach de gharda cósta na hIodáile agus lógó an AE uirthi © AE

Plean gníomhaíochta le borradh a chur faoi thionscail na cosanta agus na slándála san Eoraip.

Faoi láthair tá dúshláin slándála nua roimh an Eoraip, ach is deacair do thíortha aonair an chóir cheart a thabhairt dá bhfórsa armtha. Le linn na n-oibríochtaí a rinneadh sa Libia le déanaí, léiríodh easnaimh shuntasacha i gcumais thábhachtacha mhíleata.

Tá plean gníomhaíochta English beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach le bonn níos éifeachtúla agus níos iomaíche a chur faoi thionscal na cosanta.

Tábhacht straitéiseach

Sábhailteacht an phobail an phríomhchúis le cumas cosanta a neartú, ach tá tábhacht eacnamaíoch ag roinnt leis an tionscal freisin. Bhí tuairim is 400 000 duine fostaithe ann in 2012, sa chaoi go raibh 960 000 post eile ag brath air go hindíreach, agus láimhdeachas €96 billiún aige.

Ach tá ag géarú ar an iomaíocht a bhfuil an Eoraip ag tabhairt aghaidh uirthi i margadh na cosanta. Tá an Bhrasaíl, an Rúis, an India agus an tSín ag méadú go leanúnach ar a gcaiteachas.

Costais a ghearradh

Is minic a bhíonn costas as cuimse ar threalamh cosanta, ach táthar ag ciorrú na mbúisead cosanta – maille le caiteachas poiblí eile. Idir 2001 agus 2010, laghdaigh caiteachas an AE ar chosaint ó €215 go €194 billiún. Tá na ciorruithe níos measa fós i réimse an taighde – réimse atá sár-riachtanach má táthar le teacht roimh bhagairtí nua – mar thit an caiteachas ar thaighde 14% idir 2005 agus 2010.

Trí chomhar ar leibhéal an AE a mhéadú, d'fhéadfaí na costais a laghdú. Tá 16 cineál éagsúla frigéid eatarthu ag tíortha an AE. Dá mbeadh an fearas céanna ag gach tír, i gcás frigéad agus trealaimh eile, d'fhéadfaidís barainneacht an mhórscála a dhéanamh.

Moltaí an Choimisiúin

Tá an plean gníomhaíochta ceaptha le comhar i measc thíortha an AE a neartú maidir le trealamh cosanta, iomaíochas a mhéadú, agus naisc a chothú idir an taighde sibhialta agus an taighde míleata – maidir le brath ceimiceán nó oibreán bitheolaíoch nó núicléach, nó aerchórais cianstiúrtha mar shampla.

Tá tionscnaimh eile ann a bhaineann le cuidiú le gnólachtaí beaga in earnáil na cosanta áiseanna a roinnt, na scileanna atá de dhíth a chothú, agus soláthar na n-amhábhar riachtanacha a chinntiú.

Is faoi thíortha éagsúla an AE a mbeartas cosanta féin i gcónaí. Ach oibríonn siad i gcomhar le chéile trí bheartas eachtrach agus slándála an AE chun cumas a chothú sna réimsí sibhialta agus míleata araon – ionas go mbeifear in ann a bheith níos éifeachtaí i mbun cosc coinbhleachtaí agus bainistiú géarchéimeanna. Is faoin mbeartas sin atá cúrsaí cosanta.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links