Navigointipolku

Toimia puolustusteollisuuden tueksi - 24/07/2013

Italian rannikkovartioston alus, jonka kyljessä on EU:n logo © EU

Komissio on laatinut suunnitelman toimista, joilla parannetaan EU:n turvallisuus- ja puolustusalan teollisuuden kilpailukykyä.

Puolustusalalla eletään vaikeita aikoja: samaan aikaan kun Eurooppaa uhkaavat uudet turvallisuushaasteet, monet valtiot pystyvät töin tuskin ylläpitämään asevoimiensa varustusta. Taannoisten Libya-operaatioiden yhteydessä kävi jo ilmi, että keskeisissä sotilaallisissa valmiuksissa on huomattavia puutteita.

Tilanteen parantamiseksi Euroopan komissio on laatinut ehdotuksen toimista, joiden avulla on mahdollista lisätä puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja tehokkuutta.

Strategisesti tärkeä teollisuudenala

Puolustusvalmiuksien parantaminen on tärkeää ennen muuta kansalaisten turvallisuuden kannalta, mutta se vaikuttaa myös talouteen. Puolustusala on EU:ssa tärkeä talouden sektori, joka työllisti vuonna 2012 suoraan noin 400 000 ja välillisesti 960 000 työntekijää. Alan liikevaihto oli 96 miljardia euroa.

Puolustusalan markkinoilla kansainvälinen kilpailu kuitenkin kiihtyy koko ajan. Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina puolestaan lisäävät puolustusmenojaan.

Kustannuksia karsitaan

Puolustusmateriaali on usein hinnaltaan erittäin kallista. Tästä huolimatta EU-maiden puolustusmäärärahat pienenevät samalla kun muita julkisia menoja leikataan. Vuosien 2001 ja 2010 välisenä aikana puolustusmenot alenivat EU:ssa 251 miljardista 194 miljardiin euroon. Leikkaukset ovat kohdistuneet erityisesti puolustusalan tutkimukseen, ja vuosien 2005 ja 2010 välillä tutkimusmäärärahat pienenivät peräti 14 prosenttia. Tutkimus on kuitenkin välttämätöntä, jos halutaan vastata uusiin turvallisuushaasteisiin.

Kustannuksia on mahdollista alentaa lisäämällä EU-tason yhteistyötä. Esimerkiksi EU-maiden merivoimilla on käytössään 16 erilaista fregattityyppiä. Jos kaikissa maissa käytettäisiin samoja malleja niin fregateista kuin muistakin tuotteista, voitaisiin saada huomattavia suurtuotantoetuja.

Komission ehdotus

Komission ehdottaman toimintasuunnitelman tavoitteena on lisätä EU:n sisäistä puolustusmateriaaliyhteistyötä, parantaa kilpailukykyä ja luoda yhteyksiä siviili- ja sotilasalan tutkimuksen välille. Mahdollisia yhteistyökohteita olisivat esimerkiksi kemiallisten, biologisten ja radiologisten aineiden ja ydinmateriaalin tunnistaminen sekä etäohjatut ilma-alusjärjestelmät.

Tukea halutaan suunnata myös puolustusalan pk-yrityksille muun muassa edistämällä yritysklustereiden perustamista ja uusien taitojen hankkimista sekä turvaamalla raaka-aineiden saanti.

Puolustuspolitiikka säilyy vastedeskin EU-maiden omissa käsissä. Yhteistyötä tehdään EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa siviili- ja sotilasvoimavarojen kehittämiseksi. Näin voidaan tehostaa konfliktinesto- ja kriisinhallintavalmiuksia. Puolustus kuuluu tämän politiikan alaisuuteen.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä