Navigatsioonitee

EL toetab Euroopa kaitsetööstust - 24/07/2013

ELi logoga Itaalia piirivalvelaev © EU

Tegevuskava Euroopa julgeoleku- ja kaitsetööstuse konkurentsivõime suurendamiseks.

Ajal, mil Euroopa seisab silmitsi uute julgeolekuprobleemidega, on üksikutel riikidel raskusi oma relvajõududele piisava varustuse tagamisega. Hiljutised operatsioonid Liibüas tõid esile märkimisväärsed puudujäägid sõjalistes põhivõimetes.

Euroopa Komisjon on esitanud tegevuskava English , mille eesmärk on muuta Euroopa kaitsetööstus tõhusamaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Strateegiline tähtsus

Kaitsevõime parandamise põhiajendiks on inimeste turvalisuse tagamine, kuid kaitsetööstus on ka majanduslikult oluline. 2012. aastal oli kaitsetööstuse käive 96 miljardit eurot ning sektoris töötas 400 000 inimest. Lisaks on sellega kaudselt seotud veel 960 000 töökohta.

Ometi puutub Euroopa kaitseturul kokku üha suurema konkurentsiga. Brasiilia, Venemaa, India ja Hiina (nn BRIC-riigid) suurendavad järk-järgult oma kulutusi.

Kulude vähendamine

Kaitsevarustus on sageli väga kallis, kaitse-eelarveid aga kärbitakse, nagu muid avaliku sektori kulutusi. Ajavahemikus 2001−2010 vähenesid ELi kaitsekulutused 251 miljardilt eurolt 194 miljardile. Kärped on eelkõige mõjutanud teadusuuringuid, kus ajavahemikus 2005–2010 vähenesid kulutused 14%. Teadusuuringud on aga uute ohtudega toimetulekuks üliolulised.

Tihedam koostöö ELi tasandil aitaks kulusid vähendada. ELi liikmesriikidel on kokku 16 eri tüüpi fregatte. Kui kõik riigid kasutaksid fregattide ja muu varustuse osas samu mudeleid, oleks võimalik tekitada mastaabisäästu.

Komisjoni ettepanekud

Tegevuskava on loodud eesmärgiga tugevdada ELi koostööd kaitsevarustuse osas, suurendada konkurentsivõimet ning luua uusi seoseid tsiviil- ja sõjalise otstarbega teadusuuringute vahel, nt sellistes valdkondades nagu keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaohtude avastamine ning kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemid.

Muud algatused hõlmavad kaitsevaldkonna väikeettevõtjate aitamist ühiste rajatiste kasutamisel, vajalike oskuste edendamist ning toorainega varustatuse tagamist.

Kaitsepoliitika jääb ELi liikmesriikide pädevusse, kuid nad teevad koostööd ELi välis- ja julgeolekupoliitika raames, et täiustada tsiviil- ja sõjalisi võimeid kriiside ennetamise ja kriisiohjamise tõhustamiseks. Kaitse kuulub sellesse poliitikavaldkonda.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad