Sti

Bevarelse af Europas forsvarsindustri - 24/07/2013

Italiensk kystvagtskib med EU's logo © EU

Handlingsplan skal sætte skub i konkurrenceevnen for Europas forsvars- og sikkerhedsindustrier.

På et tidspunkt, hvor Europa står over for nye sikkerhedsudfordringer, kæmper de enkelte lande med at sikre deres væbnede styrker tilstrækkeligt udstyr. Nylige operationer i Libyen understregede væsentlige mangler i vigtige nøglekapaciteter på det militære område.

Europa-Kommissionen forslår en handlingsplan English , der skal gøre forsvarsindustrien mere effektiv og konkurrencedygtig.

Strategisk betydning

Forsvarskapaciteten skal primært styrkes for at beskytte folk, men industrien har også en økonomisk betydning. Den beskæftigede omkring 400 000 personer i 2012 med yderligere 960 000 arbejdsplader indirekte til følge og med en omsætning på 96 milliarder euro.

Alligevel står Europa over for en øget konkurrence på forsvarsmarkedet. Brasilien, Rusland, Indien og Kina ("BRIC-landene") øger konstant deres udgifter.

Nedskæring af omkostninger

Forsvarsudstyr er ofte ekstremt dyrt, mens der på samme tid skæres i forsvarsbudgettet – på linje med andre offentlige udgifter. Mellem 2001 og 2010 faldt EU's forsvarsudgifter fra 251 milliarder euro til 194 milliarder euro. Besparelserne har især berørt forskning – som ellers er afgørende for at være på forkant med nye trusler – hvor udgifterne faldt med 14 % mellem 2005 og 2010.

Et øget samarbejde på EU-niveau vil hjælpe med at nedbringe omkostningerne. Blandt EU-landene findes der 16 forskellige typer fregatter. Hvis alle landene brugte samme model af fregatter og andet udstyr, kunne de opnå stordriftsfordele.

Kommissionens forslag

Handlingsplanen skal styrke EU-samarbejdet inden for forsvarsudstyr, øge konkurrenceevnen og fremme nye forbindelser mellem forskning på det civile og det militære område – f.eks. inden for kemi, biologi, radiologi eller nuklear detektion og ubemandede luftsystemer.

Andre initiativer omfatter, at hjælpe små virksomheder inden for forsvarssektoren med at dele faciliteter, udvikle efterspurgte færdigheder og sikre forsyningen af vigtige råstoffer.

Det er fortsat de enkelte EU-lande, der har ansvaret for forsvarspolitikken. Men de samarbejder gennem EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik om at udvikle civil og militær kapacitet – for at kunne forebygge konflikter og styre kriser mere effektivt. Forsvar hører under denne politik.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links