Навигационна пътека

Укрепване на европейския сектор на отбраната - 24/07/2013

Съд на италианската брегова охрана с логото на ЕС © ЕС

План за действие за засилване на конкурентоспособността на европейската промишленост в областта на отбраната и сигурността.

Днес, когато Европа е изправена пред нови предизвикателства за сигурността, отделните страни изпитват трудности при подходящото екипиране на своите въоръжени сили. Неотдавнашните операции в Либия показаха значителен недостиг в ключови военни области.

Европейската комисия предлага план за действие English за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на отбранителната промишленост.

Стратегическо значение

Осигуряването на безопасност за хората е основната причина за укрепването на отбранителната промишленост, но тя има и икономическо значение. През 2012 г. в нея са били заети около 400 000 души, непряко са били създадени други 960 000 работни места, а оборотът е бил 96 милиарда евро.

Но Европа е изправена пред повишена конкуренция на отбранителния пазар. Бразилия, Русия, Индия и Китай (страните от групата БРИК) постоянно увеличават разходите си в тази област.

Понижаване на разходите

Оборудването за отбрана често е изключително скъпо, а бюджетите за отбрана се съкращават заедно с други обществени разходи. Между 2001 и 2010 г. разходите на ЕС за отбрана са спаднали от 251 милиарда на 194 милиарда евро. Съкращенията са засегнали особено научните изследвания – от ключово значение за предугаждане на нови заплахи – при които разходите са спаднали с 14 % между 2005 и 2010 г.

Повишаването на сътрудничеството на европейско равнище ще спомогне за понижаване на себестойността. Страните от ЕС притежават 16 различни вида фрегати. Ако всички страни притежават един и същи модел, както за фрегати, така и за друго оборудване, могат да се направят икономии от мащаба.

Предложения на Комисията

Планът за действие е предназначен за укрепване на европейското сътрудничество в областта на отбранителното оборудване, повишаване на конкурентоспособността и създаване на нови връзки между гражданските и военните научни изследвания, например за откриване на химични, биологични, радиологични и ядрени вещества, както и за дистанционно управление на въздушни системи.

Други инициативи включват подпомагане на малкия бизнес в сектора на отбраната за съвместно ползване на съоръжения, насърчаване на необходимите умения и осигуряване на доставки на основни суровини.

Политиката за отбрана остава в ръцете на отделните европейски страни. Но те си сътрудничат чрез външната политика и политиката за сигурност на ЕС за създаване на граждански и военен капацитет – с цел по-ефективно предотвратяване на конфликти и управление на кризи. Отбраната е част от тази политика.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки