Sökväg

Tillsammans mot fattigdom och miljöhot - 17/07/2013

Torr, sprucken jord © EU

EU lägger fram en ny utvecklingspolitisk strategi mot fattigdom och miljöproblem som ska samla finansieringen och förbättra samordningen.

Det är ofta de fattigaste länderna som drabbas hårdast av miljöproblemen – och som troligen också kommer att drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Orsakerna till de båda problemen hänger ofta samman, så löser man det ena påverkar man också det andra. Att till exempel bevara skogarna och den biologiska mångfalden motverkar inte bara klimatförändringar, utan bidrar också till att trygga livsmedelsförsörjningen, vilket är avgörande för att utrota fattigdomen.

Kommissionen föreslår nu en ny EU-strategi för att utrota fattigdomen och främja en hållbar utveckling Englishfrançais där man tar ett gemensamt grepp på de båda problemen.

Nu är rätt tid att utarbeta en strategi för båda utmaningarna. Millenniemålen Englishespañolfrançais , där ett av målen är att utrota fattigdom, ska ha nåtts 2015. Det pågår också internationella diskussioner om uppföljningen av 2012 års FN-konferens om hållbar utveckling.

Den nya strategin bygger på följande principer:

  • Det räcker inte med pengar. Finansieringen måste kompletteras med politiska åtgärder för att t.ex. åtgärda flaskhalsproblem.
  • Alla former av finansiering bör övervägas – offentlig och privat, inhemsk och utländsk.
  • Mottagarländerna ska avgöra hur de vill fördela resurserna mellan olika politiska mål.
  • Nya samverkanseffekter ska göra att varje krona som satsas på ett politikområde får positiva effekter på andra områden.
  • Tillväxtekonomierna, dvs. länder som tidigare var fattiga men vars ekonomier nu växer, och länder med högre medelinkomst bör vara med och stödja de länder som behöver mest hjälp.

Förslaget ska nu diskuteras i Europaparlamentet och ministerrådet. Strategin är tänkt att börja gälla 2016.

Läs mer om EU:s utvecklingsarbete

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar