Kruimelpad

Armoede en milieukwesties samen aanpakken - 17/07/2013

Droge, gebarsten aarde © EU

Een nieuwe EU-aanpak tegen armoede en milieuproblemen moet de financiering bundelen en de beleidscoördinatie verbeteren.

Vaak zijn het de armste landen die het hardst geraakt worden door milieuproblemen en waarschijnlijk het meest te lijden hebben van de gevolgen van klimaatverandering.

De oorzaken van deze problemen hangen vaak met elkaar samen, dus als we één probleem aanpakken, heeft dat al snel invloed op een ander. Door bijvoorbeeld de bossen en biodiversiteit te beschermen gaan we niet alleen klimaatverandering tegen, maar stellen we ook de voedselvoorziening veilig. Dit is cruciaal om armoede terug te dringen.

Een voorstel van de Europese Commissie schetst een nieuwe EU-aanpak om armoede aan te pakken en tegelijkertijd duurzame ontwikkeling te stimuleren Englishfrançais .

De tijd is rijp om een strategie voor beide problemen uit te werken: de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling Englishespañolfrançais (waaronder armoedebestrijding) moeten in 2015 gehaald zijn en er zijn nog steeds internationale discussies gaande over het vervolg op de conferentie van de VN over duurzame ontwikkeling in 2012.

De nieuwe aanpak is gebaseerd op de volgende punten:

  • Geld geven alleen is niet genoeg. Het moet gekoppeld worden aan beleid dat, bijvoorbeeld, knelpunten aanpakt.
  • Er moet naar alle vormen van financiering (publiek en privaat, binnenlands en internationaal) worden gekeken.
  • De ontvangende landen beslissen hoe de middelen over de verschillende beleidsdoelstellingen worden verdeeld.
  • De nieuwe coördinatie moet ervoor zorgen dat elke euro die op een beleidsterrein besteed wordt, ook op andere terreinen positieve effecten heeft.
  • Ook "opkomende economieën"(landen die niet rijk zijn maar waarvan de economie nu groeit) en "hogere midden-inkomenslanden" moeten hulp bieden aan de meest hulpbehoevende landen.

De voorstellen worden nu besproken door het parlement en de nationale ministers. Het plan is dat de aanpak vanaf 2016 geldt.

Meer over het ontwikkelingswerk van de EU

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links